Logo

INFO


button2

  • Światowy Dzień Lalkarstwa 2020
  • Marek Waszkiel - Lalkowy ZASP
  • Nie żyje Hanna Rek-Wyrobek
  • Zgłaszanie uwag i poprawek do Statutu ZASP

ZASP

Światowy Dzień Lalkarstwa 2020
23-09-2020

Światowy Dzień Lalkarstwa 2020

Uroczystość organizowana tradycyjnie przez Sekcję Teatrów Lalkowych ZASP i POLUNIMA z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa, przesunięta z powodu pandemii, odbyła się w poniedziałek w Białostockim Teatrze Lalek.

 

Czytaj całość
Marek Waszkiel - Lalkowy ZASP
21-09-2020

Marek Waszkiel - Lalkowy ZASP

Sekcja Teatrów Lalkowych ZASP, z okazji Światowego Dnia Lalkarstwa, w roku 100-lecia Stowarzyszenia, 70-lecia powstania Sekcji oraz krótkiego, acz ważnego jubileuszu dziesięciolecia przyznawania najważniejszej nagrody STL - HENRYK, przygotowała publikację „Lalkowy ZASP” autorstwa Marka Waszkiela, będącą suplementem pisma „Sceny Polskie”.

 

Czytaj całość
Nie żyje Hanna Rek-Wyrobek
20-09-2020

Nie żyje Hanna Rek-Wyrobek

Z żalem informujemy, że w dniu 17.09.2020 r. odeszła

Hanna Rek-Wyrobek

zasłużony członek ZASP, gwiazda estrady, Teatru STS i Kabaretu Pineska, absolwentka Studium Piosenkarskiego Hanny Skarżanki i Aleksandra Bardiniego.

Czytaj całość
Zgłaszanie uwag i poprawek do Statutu ZASP
09-09-2020

Zgłaszanie uwag i poprawek do Statutu ZASP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy;

 
Zarząd Główny ZASP informuje, że wszelkie uwagi, propozycje poprawek do uchwalonego na LIX NWZD ZASP  w dniu 1 kwietnia 2019 roku Statutu ZASP należny przesyłać na bieżąco do Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP (gkr@zasp.pl)

z koleżeńskim pozdrowieniem

Urszula Drzewińska

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP

Czytaj całość
Koleżanki i Koledzy, Autorzy i Autorki!
31-08-2020

Koleżanki i Koledzy, Autorzy i Autorki!

Redakcja Scen Polskich rozpoczyna prace nad 7. numerem pisma. Prosimy o zgłaszanie tematów, które dziś z Waszego punktu widzenia uważacie za ważne i istotne. Rozpoczyna się nowy sezon w kulturze, w warunkach dotąd niespotykanych. Dajmy temu wyraz. 

Czytaj całość
LIST DO ARTYSTÓW BIAŁORUSKICH
25-08-2020

LIST DO ARTYSTÓW BIAŁORUSKICH

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy Artyści!
Głęboko poruszeni ostatnimi wydarzeniami w Waszym kraju, niewyobrażalnym okrucieństwem władzy i nadmiernie jej posłusznych uzbrojonych oddziałów milicji i wojska, agresji, na jaką nie ma miejsca w cywilizowanym świecie XXI wieku, pragniemy zapewnić Was o naszej solidarności i wsparciu w walce o podstawowe prawa człowieka - prawa do wolności, do swobodnego, niczym nie skrępowanego wyrażania myśli, do normalnego, spokojnego życia.
Z przerażeniem, niedowierzaniem, ale i wzruszeniem patrzymy na obrazy z ulic w Waszym kraju; budzą się bowiem nasze wspomnienia. Cztery dekady temu walczyliśmy o to samo. Chcieliśmy być demokratycznym krajem. Też śpiewaliśmy z nadzieją „A mury runą, runą, runą...”. I runęły! Potrafimy więc wczuć się w Waszą sytuację i jak mało kto ją rozumiemy.
Tłumiona przez lata potrzeba wyzwolenia wybuchła w końcu jak wulkan z siłą, której nie da się już powstrzymać. Patrząc, jak na ulice miast w pokojowych manifestacjach wylewa się rzeka ludzi, którzy mają tylko jedną potrzebę - żyć w wolnym kraju, pragniemy dodać Wam otuchy wierząc, że w końcu zwycięży dobro, rozsądek, w decydentach obudzi się świadomość, że nie ma większej wartości, niż człowiek i jego życie, a strach i zniewolenie zastąpi prawda, szlachetność i miłość, czego Wam najserdeczniej życzymy.
Choć w oddaleniu - całym sercem jesteśmy z Wami.
Związek Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenie

Czytaj całość
Tina Turner z torebusią
24-08-2020

Tina Turner z torebusią

Harmonogram Sceny SPATiF online na wrzesień

Czytaj całość
Uchwała ZG ZASP w sprawie określenia terminu LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP
10-08-2020

Uchwała ZG ZASP w sprawie określenia terminu LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP

Koleżanki i Koledzy, Delegaci, Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenia, na posiedzeniu 6 sierpnia 2020 roku, w związku z trwającą sytuacją wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Delegatów, podjął Uchwałę* o przesunięciu terminu LX Walnego Zebrania Delegatów ZASP.

Zgodnie z Ustawą, Walne Zebranie Delegatów musi się odbyć do 60. dni od momentu ogłoszenia ustania pandemii.

O nowym terminie zostaną Państwo powiadomieni natychmiast po jego zatwierdzeniu stosowną Uchwałą przez ZG ZASP.

Czytaj całość
Nie żyje Jacek Czyż
24-07-2020

Nie żyje Jacek Czyż

Jacek Czyż

19 lipca 1953 - 24 lipca 2020

Żegnaj!

 

Czytaj całość
Sceny Polskie No. 6
23-07-2020

Sceny Polskie No. 6

W numerze szóstym m.in.:

  • rozmowa z prezesem ZASP,
  • kultura w czasie pandemii,
  • aktywność artystów w sieci,
  • Nowy Dekameron,
  • Tadeusz Kantor w trzydziestą rocznicę śmierci,
  • .jubileusze.

 

Czytaj całość
1 2 3 4 > >>