Licznik odwiedzin : 2927654
Logo

Nie żyje Alina Janowska

Było to spotkanie osobowości kina i teatru – na ekranie pojawili się obok Aliny Janowskiej równie wybitni i znakomici – Irena Kwiatkowska i Andrzej Szczepkowski. Wcześniej w „Zakazanych piosenkach” i „Skarbie” reżyser na jej partnerów wybrał Danutę Szaflarską i Adolfa Dymszę.

Kolejne lata w teatrze, to praca pod kierunkiem Edwarda Dziewońskiego, Zbigniewa Korpolewskiego, Barbary Borys-Damięckiej, czy Jerzego Markuszewskiego, z którym współpracowała także w Teatrze Polskiego Radia a tam również z Wojciechem Maciejewskim, Wiesławem Opałką i Edwardem Płaczkiem.

Po „Wojnie domowej”, „Stawce większej niż życie”, „Lalce” i „Czterdziestolatku” zagościła Pani w naszych domach na wiele lat, żeby nie powiedzieć na stałe, malując charakterek Eleonory Gabriel w popularnych „Złotopolskich”.
Alina Janowska związana była z naszym Stowarzyszeniem od 66. lat. Pełniła w nim wiele odpowiedzialnych funkcji społecznych – poczynając od wiceprzewodniczącej i przewodniczącej Sekcji Estrady kilku kadencji, członka Komisji Zagranicznej, przewodniczącej Komisji Skolimowskiej na dwukrotnym członkostwie w Zarządzie Głównym ZASP skończywszy.
Z wielkim żalem i smutkiem przychodzi nam ją dzisiaj pożegnać już na zawsze...

 

Maria Wilma-Hinz
fot. Robert Pietrzak/ZASP

k/ZASP