Logo

INFO


button2

4 grudnia

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 78
W DNIU 4 GRUDNIA 2017  ROKU

godz. 11.30

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki

Temat wiodący: sprawy bieżące

 

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza
a) W sprawie uchylenia Uchwały Nr…184…/2017 
b) Uchwały:
a) w sprawie zatwierdzenia protokołów posiedzenia Zarządu Głównego ZASP
b) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji pod nazwą „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP”  
c) w sprawie powołania Piotra Bogusława Jędrzejczaka na Przewodniczącego Komisji pod nazwą „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP”
finansowe:
d) w sprawie rejestracji Fundacji im. W.B. Jastrzębowskiego pod adresem ZASP
e) w sprawie refundacji telefonu pracownikowi ZASP  
repartycyjne:
f) w sprawie zawarcie umowy
g) w sprawie porozumienia
h) w sprawie przejęcia na rzecz majątku ZASP środkówa. z tytułu niepodjętych wynagrodzeń artystów wykonawców/twórców  
i) Uchwały Komisji ds. Repartycji 
c) Omówienie  klucza wyborczego na LVIII WZD ZASP
d) Omówienie założeń do Budżetu I półrocza 2018. Implementacja 
e) Informacje Sekretarza Zarządu Urszuli Drzewińskiej
f) Informacje Wiceprezesa Piotra Bogusława Jędrzejczaka
g) Wolne głosy i wnioski