Logo

INFO


button2

15 stycznia

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 81
W DNIU 15 STYCZNIA 2018  ROKU
CZĘŚĆ I
godz. 11.00

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki

Temat wiodący: sprawy bieżące

 

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Uchwały:
a) w sprawie zatwierdzenia treści protokołów: Nr 55 z dn. 28.11.2016 r.. – ref. Krzysztof Górecki egzaminy eksternistyczne:
b) powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla adeptów tańca. – ref. Urszula Drzewińska
c) powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla reżyserów teatralnych. – ref. Urszula Drzewińska
WZD ZASP, organizacyjne:
d) zatwierdzenie Regulaminu Plenarnego Zebrania Sekcji – ref. Urszula Drzewińska
e) zatwierdzenie Regulaminu Plenarnego Zebrania Oddziałów – ref. Urszula Drzewińska
f) zatwierdzenie Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zebrania Przedstawicieli Oddziału– ref. Urszula Drzewińska
Komisja ds. Odznaczeń:
g) w sprawie zatwierdzenia treści umowy na wykonanie projektu medalu i statuetki upamiętniającego jubileusz 100-lecia ZASP – ref. Krzysztof Górecki
Komisja ds. Obchodów 100-lecia:
h) w sprawie odwołania członka Komisji pod nazwą „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP” – ref. Piotr B. Jędrzejczak
i) w sprawie zatwierdzenia członka Komisji pod nazwą „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP” – ref. Piotr B. Jędrzejczak
j) w sprawie zatrudnienie osoby do merytorycznej obsługi Obchodów 100-lecia ZASP. – ref. Piotr B. Jędrzejczak
k) w sprawie dofinansowania folderu wystawy „Jeszcze raz Koledzy” – ref. Piotr B. Jędrzejczak
3. Omówienie prac i wniosków Komisji pod nazwą „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP” – ref. Piotr B. Jędrzejczak
4. Omówienie projektu Budżetu na rok 2018– ref. Andrzej Gajewski
5. Wolne głosy i wnioski
a) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego DAW wraz z załącznikiem – ref. Andrzej Gajewski
b) pismo GKR ZASP