Logo

INFO


button2

15 stycznia

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP Z PRZEWODNICZĄCYMI ODDZIAŁÓW I SEKCJI ZASP
POSIEDZENIE NR 81
porządek obrad
w dniu 15 stycznia 2018 roku , godz. 12.00

temat wiodący:  omówienie przygotowań do WZD ZASP 

przewodniczy posiedzeniu: Wiceprezes Krzysztof Górecki

 

1. Przywitanie:
a) otwarcie posiedzenia, odczytanie porządku obrad.
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza
3. Informacje dotyczące przygotowań do sprawozdawczo-wyborczego LVIII Walnego Zjazdu Delegatów ZASP – ref. Urszula Drzewińska
4. Sprawozdanie kwartalne z działalności Zarządu Głównego ZASP – ref. Urszula Drzewińska
5. Informacje Sekretarza Zarządu Głównego ZASP – ref. Urszula Drzewińska
6. Omówienie spraw Oddziałów i Sekcji ZASP – ref. Przewodniczący Oddziałów i Sekcji ZASP
7. Informacje o konkursach dyrektorskich – ref. Piotr Bogusław Jędrzejczak
8. Wolne głosy i wnioski