Logo

INFO


button2

29 stycznia

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 82
W DNIU 29 STYCZNIA 2018  ROKU
godz. 11.30

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki

Temat wiodący: Uchwały Zjazdowe, 100-lecie ZASP, sprawy bieżące

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Uchwały:
WZD: 
a) w sprawie zatwierdzenia terminarza wyborczego – ref. Urszula Drzewińska
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Uchwał 56 WZD ZASP – ref. Urszula Drzewińska
Budżet:
c) w sprawie zatwierdzenia Budżetu ZASP na rok 2018 - ref. Andrzej Gajewski/Tomasz Grochoczyński
100-lecie:
d) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Krzysztofowi Góreckiemu i Jackowi Milczanowskiemu– ref. Piotr-Bogusław Jędrzejczak
e) w sprawie odwołania członka Komisji pod nazwą „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP” – ref. Piotr B. Jędrzejczak
f) w sprawie zatwierdzenia wsparcia finansowego na książkę poświęconej Ryszardowi Bolesławskiemu – ref. Piotr-Bogusław Jędrzejczak
g) w sprawie dofinansowania publikacji obrazującej działalność ZASP-u za Granicą w latach 1942-2014 – ref. Piotr-Bogusław Jędrzejczak
h) w sprawie dofinansowania międzynarodowego Dnia Teatru w Szczecinie – ref. Piotr-Bogusław Jędrzejczak/Tomasz Grochoczyński
egzaminy eksternistyczne:
i) powołania składu Komisji Egzaminacyjnej dla potrzeb egzaminu eksternistycznego dla adeptów tańca. – ref. Urszula Drzewińska
3. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicz
4. Odpowiedź Dyrektor Generalnego i Głównej Księgowej na pismo Prezesa i Skarbnika ZASP
5. Informacje Sekretarza Zarządu Urszuli Drzewińskiej
a) Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Plenarnego Zebrania Sekcji liczących do 60 członków – ref. Adw. Grzegorz Rybicki 
6. Informacje Wiceprezesa Piotra Bogusława Jędrzejczaka
7. Wolne głosy i wnioski