Logo

INFO


button2

12 lutego

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 83
W DNIU 12 LUTEGO 2018  ROKU
godz. 10.00

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki

Temat wiodący: sprawy bieżące

 

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicz
3. Uchwały:
działalność statutowa: 
a) w sprawie zatwierdzenia stanowiska ZASP - ref. Andrzej Gajewski/adw. Grzegorz Rybicki
b) w sprawie uchwalenia sposobu wyboru Zarządu Sekcji przez daną Sekcję ZASP – ref. Urszula Drzewińska
c) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p. Filipa Frątczaka – ref. Urszula Drzewińska
d) w sprawie zmiany terminu zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Leona Schillera – ref. Urszula Drzewińska
finansowe: 
e) w sprawie objęcia patronatem honorowym Międzynarodowego Konkursu Baletowego „ZŁOTE POINTY 2018” – ref. Urszula Drzewińska
f) w sprawie dofinansowania opłaty egzaminacyjnej dotyczącej egzaminu eksternistycznego dla reżyserów dramatycznych – ref. Urszula Drzewińska
g)  w sprawie udzielenia patronatu Mistrzostwom Aktorów w Pływaniu – ref. Urszula Drzewińska
h) w sprawie objęcia patronatem honorowym i ustanowienia nagrody rzeczowej dla XII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu im. Jonasza Kofty „Moja Wolność” 2018– ref. Urszula Drzewińska
patronaty honorowe: 
i) w sprawie objęcia patronatem honorowym ogólnopolskich eliminacji konkursu tanecznego Dance World Cup 2018 – ref. Urszula Drzewińska
4. Informacje Sekretarza Zarządu Urszuli Drzewińskiej– ref. Urszula Drzewińska
a) projekt odpowiedzi na pismo p. Ireny Delmar w sprawie dofinansowania publikacji o ZASP za Granicą w latach 1942-2014
b) raport o sytuacji i analiza faktów w związku z Oddziałem ZASP w Warszawie
c) lista gości na LVIII WZD ZASP -sugestie
5. Informacja w sprawie złożonych przez Sekcje i Oddziały wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe – ref. Urszula Drzewińska
6. Informacje Wiceprezesa Piotra Bogusława Jędrzejczaka
a) Uchwała w sprawie zatwierdzenia stanowiska ZASP odnośnie Teatru Arlekin
7. Wolne głosy i wnioski