Logo

INFO


button2

26 lutego

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 84
W DNIU 26 LUTY 2018  ROKU
godz. 11.30

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki

Tematy wiodące:  przygotowania do LVIII WZD ZASP, Nagroda Schillera, 100-lecie ZASP 

 

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Omówienie materiałów na LVII WZD ZASP – ref. Urszula Drzewińska
3. Nagroda Schillera– ref. Urszula Drzewińska
4. Uchwały:
działalność statutowa: 
a) w sprawie zatwierdzenia stanowiska ZASP - ref. Andrzej Gajewski/adw. Grzegorz Rybicki
DAW:
b) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego DAW oraz oświadczenia kandydata na mieszkańca DAW – ref. Andrzej Gajewski
finansowe: 
c) w sprawie dofinansowania książki „Portret Aktorki. Moje dzieciństwo za kulisami teatru” Katarzyny Frankowiak– ref. Urszula Drzewińska/Tomasz Grochoczyński
d) w sprawie pokrycia kosztów Plenarnego Zebrania Sekcji Teatrów Dramatycznych ZASP – ref. Tomasz Grochoczyński
e) w sprawie udzielania zgodny na podnajem  lokalu przy ul. Mokotowskiej 58 - ref. Andrzej Gajewski/Tomasz Grochoczyński
patronaty honorowe: 
f) patronatem honorowym Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha – ref. Urszula Drzewińska/Tomasz Grochoczyński
5. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicz
6. Informacje Przewodniczącego Komisji ds. Odznaczeń Krzysztofa Góreckiego
7. Informacje Przewodniczącego Komisji pod nazwą „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP” Piotra Bogusława Jędrzejczaka
a) Uchwała w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za realizacje zdań związanych z konkursem – ref. Piotr-Bogusław Jędrzejczak
8. Informacje Sekretarza Zarządu Urszuli Drzewińskiej
a) informacja o wyborach Delegatów na LVIII WZD ZASP na Plenarnym Zebraniu Sekcji Reżyserów ZASP. 
9. Informacje Wiceprezesa Piotra Bogusława Jędrzejczaka
10. Wolne głosy i wnioski