Logo

INFO


button2

5 marca

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 85
W DNIU 5 MARCA 2018  ROKU
godz. 11.30

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki

Tematy wiodące:  materiały na LVIII WZD ZASP, sprawy bieżące 

 

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicz
a) zapoznanie Zarządu z treścią oświadczenie Prezes ZASP 
3. Uchwały:
działalność statutowa: 
a) w sprawie wniosku o nadanie godności członka honorowego przez LVIII WZD ZASP - ref. Andrzej Gajewski
b) w sprawie zatwierdzenia listy dokumentów na LVIII WZD ZASP - ref. Urszula Drzewińska
c) w sprawie zatwierdzenia materiałów na LVIII WZD ZASP - ref. Urszula Drzewińska
d) w sprawie odwołania członków Komisji pod nazwą „Komitet ds. Obchodów 100-lecia ZASP” - ref. Piotr-Bogusław Jędrzejczak
e) w sprawie zatwierdzenia propozycji Komisji ds. Odznaczeń w sprawie występowania do władz resortowych i państwowych z wnioskiem o nadanie odznaczeń  - ref. Krzysztof Górecki
f) w sprawie wniosków na Medal za długoletnią służbę - ref. Krzysztof Górecki
g) w sprawie odwołania członków Komisji ds. Odznaczeń - ref. Krzysztof Górecki
DAW:
h) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego DAW oraz oświadczenia kandydata na mieszkańca DAW – ref. Andrzej Gajewski
finansowe: 
i) w sprawie nagrody uznaniowej dla pracownika Biura ZASP - ref. Krzysztof Górecki/Tomasz Grochoczyński
j) w sprawie wypłaty zasiłku pogrzebowego– ref. Tomasz Grochoczyński
k) w sprawie upoważnienia p. Krzysztofa Góreckiego Wiceprezesa Zarządu ZASP oraz p. Jacka Milczanowskiego członka Zarządu Oddziału ZASP w Krakowie  - ref. Krzysztof Górecki/Tomasz Grochoczyński
repartycyjne:
l) w sprawie uruchomienia wypłaty wynagrodzeń za nadania filmów i seriali z dubbingiem przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. w 2017 r. – ref. Krzysztof Górecki
m) w sprawie wynagrodzeń  dla aktorów zagranicznych z tytułu nadań telewizyjnych w TVP S.A. w roku 2016. – ref. Krzysztof Górecki
patronaty honorowe: 
n) w sprawie objęcia patronatem honorowym  X. edycji Festiwalu Piosenki Literackiej  „W ŻÓŁTYCH PŁOMIENIACH LIŚCI” im. Łucji Prus. - ref. Urszula Drzewińska
o) w sprawie objęcia patronatem honorowym   Jubileuszu Młodzieżowego Teatru Tańca Współczesnego Six Limbs Group. - ref. Urszula Drzewińska
p) w sprawie objęcia patronatem honorowym   nad VIII Ogólnopolskim Przeglądem Teatrów Pijarskich. - ref. Urszula Drzewińska
4. Informacje Przewodniczącego Komisji ds. Odznaczeń Krzysztofa Góreckiego. Wyjaśnienie kwestii umowy. 
5. Informacje Sekretarza Zarządu Urszuli Drzewińskiej
a) pismo w sprawie skargi na działalność Klubu Spatif
6. Informacje Wiceprezesa Piotra Bogusława Jędrzejczaka
7. Wolne głosy i wnioski
a) Status artysty - ref. Barbara Szałapak