Logo

INFO


button2

12 marca

PORZĄDEK DZIENNY OBRAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP
POSIEDZENIE NR 86
W DNIU 12 MARCA 2018  ROKU
godz. 11.00

posiedzenie prowadzi Wiceprezes Krzysztof Górecki

Tematy wiodące:  materiały na LVIII WZD ZASP, sprawy bieżące 

 

1. Odczytanie i głosowanie porządku obrad.
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicz
3. Uchwały:
działalność statutowa: 
a) w sprawie zatwierdzenia materiałów na LVIII WZD ZASP - ref. Urszula Drzewińska
b) w sprawie zatwierdzenia stanowiska ZASP - ref. Urszula Drzewińska
DAW:
c) w sprawie przyjęcia do DAW– ref. Andrzej Gajewski
finansowe: 
d) w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ZASP za rok 2017 i przekazania go Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP do zatwierdzenia – ref. Andrzej Gajewski/Barbara Kędzierska
e) w sprawie udzielania zgodny na podnajem  lokalu przy ul. Mokotowskiej 58 - ref. Andrzej Gajewski/Tomasz Grochoczyński 
patronaty honorowe:
f) w sprawie objęcia patronatem honorowym książki pt "Notes Krystyny Gucewicz, czyli Fołtyn w śmietanie" - ref. Urszula Drzewińska
4. Informacje Sekretarza Zarządu Urszuli Drzewińskiej
a) w sprawie zatwierdzenia porządku obrad LVIII Walnego Zjazdu Delegatów ZASP– ref. Krzysztof Górecki
5. Informacje Wiceprezesa Piotra Bogusława Jędrzejczaka
6. Wolne głosy i wnioski