Logo

INFO


button2

12 marca

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZASP Z PRZEWODNICZĄCYMI ODDZIAŁÓW I SEKCJI ZASP
POSIEDZENIE NR 86
porządek obrad
w dniu 12 marca 2018 roku, godz. 12.00

temat wiodący:  LVIII WZD ZASP 

przewodniczy posiedzeniu: Wiceprezes Krzysztof Górecki

 

1. Przywitanie:
a) otwarcie posiedzenia, odczytanie porządku obrad.
2. Informacje Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza
3. Dyskusja  na tematy Zjazdowe – ref. Urszula Drzewińska
4. Informacje Sekretarza Zarządu Głównego ZASP – ref. Urszula Drzewińska
5. Omówienie spraw Oddziałów i Sekcji ZASP – ref. Przewodniczący Oddziałów i Sekcji ZASP
6. Informacje o konkursach dyrektorskich – ref. Piotr Bogusław Jędrzejczak
7. Wolne głosy i wnioski