Licznik odwiedzin : 3386408
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Apel

Apel
do wszystkich członków Stowarzyszenia ZASP
a także pracowników zatrudnionych w ZASP
 
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
 
Gorąco apeluję o wpłaty 1% z podatku PIT na rzecz Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich. 
Odkąd objąłem funkcję Prezesa Zarządu ZASP, stwierdzam niewystarczające poparcie udzielane przez członków stowarzyszenia Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich. Dom Artystów Weteranów jest własnością stowarzyszenia i to stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność za jego utrzymanie. 
Utworzona przez nas przed laty Fundacja uczyniła wiele, jednak ilość środków pozyskiwanych z 1% odpisu od  podatku w naszym środowisku jest zatrważająco niska. Gorąco proszę o przerwanie obojętności wobec potrzeb Fundacji. Po wytężonym okresie walki z niekorzystnymi dla naszego środowiska zapisami rządowego projektu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, walki, którą widzi całe środowisko, za jedyną formę poparcia dla swoich wysiłków na rzecz środowiska ZASP widzę realny wpływ środków z odpisu podatkowego na rzecz Fundacji.  
Jeśli widzicie sens naszych społecznych wysiłków dla dobra artystów wykonawców, pracobiorców teatralnych, filmowych, telewizyjnych i radiowych dajcie wyraz Waszemu poparciu w formie przeznaczenia 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich.
Koleżanko i Kolego! Podziel się z Weteranami scen polskich!
 
Olgierd Łukaszewicz                                                                                                         Andrzej Precigs                                                                                                
Prezes Zarządu ZASP                                                                                                    Prezes Zarządu Fundacji
Przewodniczący Rady Fundacji