Licznik odwiedzin : 3583054
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

"Sceny Polskie"


                    Szanowne Koleżanki i Koledzy,

                    Artyści i Sympatycy Teatru!


Wydaliśmy pierwszy numer "Scen Polskich", nowe pismo ZASP, które
jest kontynuacją "Biuletynu Informacyjnego ZASP", ale jednocześnie
nawiązuje do przedwojennego wydawnictwa "Scena Polska".
Jak wiecie ZASP jest obecnie w fazie gruntownego przekształcania się.

Rozpoczynamy nabór artykułów do drugiego numeru. Piszcie i namawiajcie
do pisania, trzeba diagnozować tę naszą teatralno-filmowo-medialną
rzeczywistość, żeby nie zaprzepaścić 100-letniego dorobku tak ciężko
wypracowanego przez poprzednie pokolenia i żebyśmy mogli mieć wpływ na
to, co przed nami.

Stawiamy mocniej na publicystykę: wywiady, omówienia, analizy,
felietony. Interesuje nas życie teatralne w całym jego bogactwie od
teatralnej mody po linie repertuarowe teatrów (nie tylko publicznych).
Piszmy o prawnych ramach organizowania kultury, nowych książkach.

Hasłem tego numeru na 100-lecie ZASP jest "MÓJ ZASP".


                    Krystyna Piaseczna
                    Redaktor naczelna
P.S

Artykuły, tematy, korespondencję proszę kierować na adres:
a.miller@zasp.pl