Logo

INFO


button2

Wręczenie Nagrody "GUSTAW"

List gratulacyjny dla Jerzego Treli, laureata Nagrody GUSTAW
Wielki to dla nas honor i zaszczyt móc przyjąć Pana do elitarnego grona laureatów Nagrody GUSTAW przyznawanej za szczególne zasługi dla środowiska teatralnego, wyróżniającej osoby, których dokonania wnoszą znaczący wkład w kultywowanie tradycji i tworzenie nowych wartości kultury narodowej lub przyczyniają się do promocji kultury polskiej w świecie. Jest Pan artystą, który z naddatkiem spełnia te oczekiwania.

Doceniając talent i bogaty dorobek artystyczny Pana, twórcy, który całe swoje życie związał z Krakowem pozostając wiernym i temu miastu, i szkole teatralnej, gdzie będąc profesorem i rektorem walczył o zachowanie jej siedziby, i wreszcie scenie Starego Teatru, Kapituła Nagrody przychyliła się do wniosku Kolegów z Oddziału Krakowskiego ZASP, którzy w rekomendacji napisali: „...artysta należy do nielicznego grona aktorów, którzy stworzyli role legendarne. Postaci Gustawa-Konrada i Konrada, wykreowane w inscenizacjach Konrada Swinarskiego są ikonami teatru polskiego w jego najświetniejszym okresie. Zarówno niezapomniane „Dziady”, jak wciąż niedościgłe „Wyzwolenie”, są pewnymi cezurami w historii polskiego teatru (...) zaś monologi Jerzego Treli stały się inspiracją do niezliczonych prób zmierzenia się z nimi (...). Dzięki kunsztowi Jerzego Treli arcydzieła polskiego dramatu stały się przebojami.  (...)  Bez Jerzego Treli - Konrada trudno sobie ten sukces wyobrazić. Obie wielkie role, to tylko wycinek w ogromnym dorobku artysty o szerokiej skali aktorskich możliwości, obdarzonego zarówno siłą tragizmu, jak i potężną vis comica, a całe spektrum wyjątkowych ról łączy jedno: głęboka prawda tworzonych postaci. Jerzy Trela postaci nie gra, on je stwarza, on nimi JEST".

I choć lista już zdobytych nagród, wśród których i aktorskie wyróżnienia na festiwalach, i mnóstwo złota: Złoty Laur, Złota Maska, Złoty Wawrzyn, Złoty Ekran na Złotym Medalu „Zasłużony dla Kultury - Gloria Artis” skończywszy, jest imponująca, zajmuje bowiem kilka stron, to z pełną świadomością przychyliliśmy się do słów krakowskich Koleżanek i Kolegów, którzy w rekomendacji do nagrody napisali dalej: „Zważywszy na ogromny dorobek artystyczny, na ilość wybitnych, a nawet genialnych ról, liczba nagród przyznawanych Jerzemu Treli wydaje się być znikoma. Wygląda to trochę tak, jakby wszyscy uważali, że najwyższa jakość jego ról jest normą, więc nie ma ich za co wyróżniać. Zgoda: najwyższa jakość aktorskiego kunsztu w przypadku Jerzego Treli jest normą, ale warto to należycie uhonorować. Najważniejsza nagroda ZASP - GUSTAW - byłaby tego wyrazem”.

Nie sposób się z tym nie zgodzić. Gratulując dzisiaj dotychczasowych sukcesów życzymy, aby po Nagrodzie GUSTAW, również, jak widać złotej, posypały się kolejne dając świadectwo niekończącego się uznania dla Pana artyzmu i potwierdzenia potrzeby obcowania ze sztuką aktorską najwyższej próby.


Paweł Królikowski
Prezes Zarządu Głównego ZASP

Krzysztof Kumor                              
Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych ZASP, Członek Kapituły Nagrody GUSTAW

Warszawa, 6 czerwca 2o19 roku