Logo

INFO


button2

Informacja dla członków z obrad ZG w dniu 7 października 2019r.

                                                                                                  Warszawa 9 października 2019r.                         
Informacja dla członków z obrad ZG w dniu 7 października 2019r.W dniu 7 października o godzinie 11.00. ZG ZASP spotkał się na swoim kolejnym 30 posiedzeniu.
Zebranie poprowadził Kol. Wiceprezes Cezary Domagała zgodnie z zaplanowanym i przyjętym porządkiem obrad. Najistotniejszym tematem były sprawy związane z wejściem w życie nowego Statutu ZASP, zatwierdzonym przez KRS z dniem 25 września 2019r.
Przedstawiony i omówiony został wstępny harmonogram działań związany z podjęciem obligatoryjnych terminowych prac i zadań do wykonania w okresie 6 miesięcy do zwołania WZD ZASP zgodnie z zapisami nowego Statutu w celu wyboru nowych władz naszego stowarzyszenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019r.
Omówiono treść formularza ,, Deklaracja członkowska ZASP” w celu jego zatwierdzenia. Omówiono treść uchwały dot. przynależności członka ZASP do odpowiedniej Sekcji. W związku z wygaśnięciem mandatów Zarządów i członków Sekcji nierepartycyjnych podjęto dyskusję na temat powołania przez ZG ZASP koordynatorów tych Sekcji. Rozważano również optymalny termin w jakim powinien zostać zwołany WZD ZASP z uwzględnieniem wszystkich wymaganych działań, które muszą być wykonane do chwili zwołania. Podjęte zostały przez ZG wymagane Uchwały a z uwagi na określone ramy czasowe, postanowiono w dniu 21 października 2019r. zwołać posiedzenie z udziałem Przewodniczących Oddziałów i obecnie Sekcyjnych koordynatorów ZG ZASP  w celu przedstawienia i omówienia harmonogramu i kalendarza działań oraz niezbędnych dokumentów, które będą wymagane od członków ZASP do przeprowadzanej procedury.
ZG ZASP podjął Uchwały o charakterze finansowym:
w sprawie  zasiłku pogrzebowego, stawek dla Komisji Egzaminu Eksternistycznego dla aktora dramatu, przesunięcia środków z rezerwy dla GKR, udzielenia zapomogi członkowi Sekcji Dramatu z budżetu ww. Sekcji.
Udzielono patronatów honorowych; 11 edycji Festiwalu Era Schaeffera, Spektaklowi Ostatnie Pas oraz 18 edycji CINEMAFORUM – Międzynarodowego Forum Niezależnych Filmów Fabularnych. Zaakceptowano wniosek Sekcji Tańca i Baletu dot. projektu ,,Świąteczna Paczka”. Zarząd Główny wystosuje list intencyjny do ZAiKSu w sprawie projektu przedstawianego przez Kol. Filipa Frątczaka.