Licznik odwiedzin : 4061883
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Z prac Zarządu

 Informacja dla członków z obrad ZG w dniu 7 października 2019r.
10-10-2019

Informacja dla członków z obrad ZG w dniu 7 października 2019r.

W dniu 7 października o godzinie 11.00. ZG ZASP spotkał się na swoim kolejnym 30 posiedzeniu.
Zebranie poprowadził Kol. Wiceprezes Cezary Domagała zgodnie z zaplanowanym i przyjętym porządkiem obrad. Najistotniejszym tematem były sprawy związane z wejściem w życie nowego Statutu ZASP, zatwierdzonym przez KRS z dniem 25 września 2019r.

Czytaj całość