Licznik odwiedzin : 4284293
Logo

KOMUNIKAT


W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne.
Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem.

Z prac Zarządu

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 2.12.2019 r.
04-12-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 2.12.2019 r.

W dniu 2 grudnia 2019 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 35. posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego odbywało się  zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. W posiedzeniu brali również udział: Przewodniczący GKR, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa, kancelaria prawna. Obrady prowadził Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 25.11.2019 r.
28-11-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 25.11.2019 r.

W dniu 25 listopada 2019 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 34. posiedzeniu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego  w pełnym składzie osobowym. W posiedzeniu brali również udział: Członek GKR, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa ZASP, kancelaria prawna. Obrady prowadził Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 18.11.2019 r.
20-11-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 18.11.2019 r.

W dniu 18 listopada 2019 r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na kolejnym 33. posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego ZASP odbywało się zgodnie z ustalonym  porządkiem obrad, przy udziale obecnych członków ZG ZASP, Przewodniczącego GKR,  Dyrektora Generalnego ZASP,  Głównej Księgowej i kancelarii prawnej. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes Cezary Domagała.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 04.11.2019 r.
06-11-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 04.11.2019 r.

W dniu 4 listopada 2019 r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na kolejnym 32. posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego ZASP odbywało się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przy udziale Prezesa ZASP Pawła Królikowskiego i obecnych członków ZG ZASP. Zebranie prowadził Wiceprezes Cezary Domagała.

Czytaj całość
     Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 21.10.2019 r.
24-10-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 21.10.2019 r.

W dniu 21 października 2019 r. Zarząd Główny spotkał się na kolejnym 31 posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego podzielone było na dwie części obrad.
W części pierwszej posiedzenia Zarząd Główny skoncentrował się na bieżących informacjach i podjęciu niezbędnych działań, związanych z zaplanowanym harmonogramem dotyczącym  realizacji przepisów przejściowych na mocy nowo zatwierdzonego Statutu ZASP.

Czytaj całość
 Informacja dla członków z obrad ZG w dniu 7 października 2019r.
10-10-2019

Informacja dla członków z obrad ZG w dniu 7 października 2019r.

W dniu 7 października o godzinie 11.00. ZG ZASP spotkał się na swoim kolejnym 30 posiedzeniu.
Zebranie poprowadził Kol. Wiceprezes Cezary Domagała zgodnie z zaplanowanym i przyjętym porządkiem obrad. Najistotniejszym tematem były sprawy związane z wejściem w życie nowego Statutu ZASP, zatwierdzonym przez KRS z dniem 25 września 2019r.

Czytaj całość