Logo

INFO


button2

Jakub Gola nagrodzony!

Jakub Gola nagrodzony!

Dwudziesty pierwszy rok przyznawania, ustanowionej przez Sekcję Krytyków Teatralnych ZASP, Nagrody im. Andrzeja Nardellego za najlepszy debiut aktorski w ostatnim sezonie w teatrach dramatycznych, okazał się szczęśliwy dla Jakuba Goli, który uroczyście odebrał ją w siedzibie ZASP-u z rąk Krystyny Piasecznej i Cezarego Domagały. Aktor wyróżniony został za tytułową postać w spektaklu „Fanny i Alexander” Ingmara Bergmana w reżyserii Justyny Celedy zagraną na deskach Teatru Współczesnego w Szczecinie.

Laudację wygłosiła Anita Nowak mówiąc m.in.: „...Jakub Gola to aktor, który stanąwszy po raz pierwszy na profesjonalnej scenie potrafi przez cztery godziny koncentrować na sobie uwagę widza znakomicie stopniowanym bogactwem środków aktorskich; porywać wdziękiem, bawić dziecięcym urokiem a przerażać nie tylko wprowadzając w meandry wyobraźni swego bohatera opowieściami o duchach, ale przede wszystkim dramatycznymi reakcjami na okrucieństwo ojczyma...”

Tradycją stała się współpraca z Zespołem Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi. Podobnie, jak w latach ubiegłych, dyrekcja Szkoły, reprezentowana przez Urszulę Korbaczyńską-Kowalską, ufundowała obraz oraz statuetkę „Złotego Dzioba”. Tę artyście wręczył Rafał Zawierucha, jeden z grona aktorów święcących w ostatnim czasie międzynarodowe tryumfy.

W spektaklu „Fanny i Alexander” Jakub Gola pokazał, jak silną i mocną w wyrazie może być kreowana postać dopełniona lalką. Ciesząc się z faktu docenienia tak pięknego, ciekawego i bogatego środka scenicznego wyrazu, jakim była i zawsze pozostanie lalka oraz wprowadzenia jej na scenę w jednej z  najbardziej optymistycznych opowieści Bergmana, Sekcja Teatrów Lalkowych ZASP uhonorowała artystę listem gratulacyjnym oraz kolekcjonerskim plakatem autorstwa Stasysa Eidrigeviciusa.

Gabriela Oberbek, zdobywczyni Nardellego za sezon 2010/2011, nie mogąc uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości przesłała list pisząc do laureata, m.in.: „Nic nie jest nam dane na zawsze, a już szczególnie w tym pięknym, wybranym przez nas zawodzie, gdzie tak istotnym czynnikiem jest siła do walki o nowe wyzwania, której to z całego serca życzę Koledze, który dołącza właśnie do naszego grona laureatów Nagrody Nardellego. Dziś mając na uwadze tak różne koleje losu, cienie i blaski na drodze naszej aktorskiej misji, życzę Mu również dużo mądrości w podejmowanych decyzjach i wyborach zawodowych...”.

Nagradzanemu laureatowi towarzyszyła Justyna Celeda, reżyserka spektaklu, który okazał się tak szczęśliwym dla artysty oraz Kuba Kowalski autor sukcesu dyplomantów łódzkiej Filmówki, zdobywców Grand Prix Festiwalu Szkół Teatralnych sprzed roku za „Przebudzenie wiosny” Wedekinda.

Novum tegorocznej uroczystości było nagrodzenie złotą Różą Jana, Weroniki Asińskiej za debiut w Teatrze Telewizji w roli Mary Lee w spektaklu „Fantazja Polska” autorstwa i w reżyserii Macieja Wojtyszki, który również ze sceny nie poskąpił miłych słów młodej aktorce. A wszystko możliwe było dzięki przywróceniu idei Teatru Telewizji za sprawą jego dyrektor, Ewy Millies-Lacroix, uhonorowanej w tym dniu listem gratulacyjnym podkreślającym jej zasługi.

Uroczystość, która okazała się świętem dwojga kolegów z jednego roku Wydziału Aktorskiego łódzkiej PWSFTviT, zakończyła projekcja reportażu Krystyny Piasecznej z tegorocznego, 37 Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi „Weź to zagraj!”

Nagrodzonym pięknie gratulujemy życząc, aby nigdy nie zatracili radości tworzenia.

mw-h