Logo

INFO


button2

Jubileuszowy Konkurs VERBA SACRA 2015

Poznań,  listopad – grudzień  2015 r. 

„...a może sięgniemy tu z czasem i do Pisma Świętego?
Może zdążymy wypracować artystyczną formę wygłaszania Słowa Starego i Nowego Testamentu,
Apokalipsy i Listów św. Pawła”
Mieczysław Kotlarczyk

"Biblio, ojczyzno moja,
Biblio, moja ziemio polska"
Roman Brandstaetter

Z okazji XV Jubileuszowego Festiwalu Sztuki Słowa VERBA SACRA
ogłaszamy konkurs na artystyczną interpretację tekstu religijnego.

Mamy Rok Jana Pawła II, który był niezwykłym mistrzem słowa.
Dlatego dobór tekstów obejmuje w tym roku
wyłącznie twórczość poetycką Karola Wojtyły – Jana Pawła II.  

Każdy z uczestników występuje tylko raz.
I ten jeden raz decyduje o jego kwalifikacji do grona laureatów.
Finał w grudniu w ramach
XV Jubileuszowego Festiwalu Sztuki Słowa VERBA SACRA.

Czas trwania występu jednego uczestnika – 15 minut.
Każdy przygotowuje obowiązkowo 2 dowolne fragmenty:
jeden z „Tryptyku Rzymskiego”, drugi – z pozostałych utworów Karola Wojtyły.

W konkursie wykluczamy: montaże i adaptacje tekstów oraz środki pozawerbalne – 
rekwizyty, kostiumy, scenografię, muzykę, taniec, multimedia.

Do uczestnictwa szczególnie zaproszeni są:
aktorzy, studenci szkół wyższych a zwłaszcza teatralnych oraz wydziałów wokalno – aktorskich,
adepci teatrów państwowych i prywatnych, laureaci konkursów recytatorskich, lektorzy.

Na zwycięzców czeka nagroda: 
Grand Prix im. Mieczysława Kotlarczyka – 5 000 zł

Konkurs przebiega w dwóch etapach: 
I – kwalifikacja na podstawie nadesłanych zgłoszeń, 
II – przesłuchanie zakwalifikowanych uczestników i finał konkursu: termin i miejsce już wkrótce w specjalnym komunikacie.

Uczestnicy zobowiązani są do nadesłania na adres Biura Organizacyjnego VERBA SACRA zgłoszenia zawierającego:

  • repertuar konkursowy/ teksty / bez możliwości wprowadzenia późniejszych zmian, 
  • życiorys artystyczny,  
  • aktualny adres i telefon. 

Dane te należy przesłać
w terminie do 20 listopada 2015 r. mailem na adres Biura Organizacyjnego:
versac@amu.edu.pl
zaznaczając w temacie: Jubileuszowy Konkurs VERBA SACRA 2015.