Licznik odwiedzin : 2228747
Logo

Prawa autorskie

Ogłoszenie
04-11-2015

Ogłoszenie

ZASP - Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji prosi aktorów lub ich następców prawnych, którzy do tej pory nie podejmowali należności za okres 2007 - 2018 z tytułu artystycznych wykonań (tzw. tantiem) oraz kwot zainkasowanych z tytułu opłat od urządzeń i nośników tzw. „czystych nośników”, o których mowa w art. 20 Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów z dnia 2 czerwca 2003 roku.

 

 

Czytaj całość
Sprawozdania organizacji zbiorowego zarządzania
16-10-2015

Sprawozdania organizacji zbiorowego zarządzania

Na podstawie art. 104 ust. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych publikujemy sprawozdanie z działalności Związku Artystów Scen Polskich za rok 2011 sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011r., w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi oraz sprawozdanie finansowe Związku Artystów Scen Polskich za rok 2011r. sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Czytaj całość