Logo

INFO


button2

W TROSCE O ARTYSTÓW

W TROSCE O ARTYSTÓW
Choć bezdyskusyjnie największą i najtragiczniejszą może być jedynie utrata zdrowia, czy życia, nie możemy, jako ZASP, pozostać obojętni wobec problemu środowiska artystycznego, tej grupy zawodowej, którą w obecnej sytuacji zawieszenia wszelkiej działalności przed szerokim audytorium, ten zakaz dotknie szczególnie.
Członkowie zespołów teatrów repertuarowych będący pracownikami etatowymi z niewysoką pensją, których prawdziwe wynagrodzenie „buduje” dopiero ilość zagranych spektakli, wobec perspektywy kilkutygodniowego (czy tylko?) przestoju mogą się znaleźć w niezwykle trudnej sytuacji.
Większość bowiem spośród nich, mimo pokutującej powszechnej opinii, nie należy do osób zamożnych. Przedłużający się okres zawodowego przestoju może spowodować poważny uszczerbek w ich domowych budżetach. Szczególnie dotkliwie odczują tę sytuację teatry prywatne oraz artyści pozostający na własnym rozrachunku, uzależnieni od osób zarządzających przestrzenią ośrodków kultury, klubów, szkół, czy przedszkoli.
Wobec powyższego ZASP podjął wstępne rozmowy z decydentami zarządzającymi placówkami teatralnymi w kraju. Aby jednak uzyskać wiarygodne dane o sytuacji artystów konieczne są dokładne informacje płynące z Polski.
Przyłączając się do apelu  Związku Zawodowego Aktorów Polskich w sprawie zdobywania sprawdzonych informacji, które pozwolą podjąć wszelkie działania na rzecz artystów dotkniętych ostatnimi wydarzeniami, zachęcamy Koleżanki i Kolegów z całego kraju do przesyłania konkretnych zgłoszeń opisujących ich sytuację na adres:
zzap@zzap.aktorzy.org oraz zasp@zasp.pl

Zarząd Główny ZASP