Logo

INFO


button2

KOMUNIKAT ZASP

KOMUNIKAT ZASP
W związku z zaistniałym poważnym problemem środowiska artystycznego, z inicjatywy prezesa Krzysztofa Szustera działającego w imieniu Zarządu Głównego ZASP, 13 marca 2020 roku odbyło się spotkanie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Podczas spotkania z życzliwością i zrozumieniem przyjęto propozycję powołania wspólnego zespołu ds. monitorowania sytuacji artystów i podejmowania działań w celu pilnego rozwiązania tego ważnego problemu.
Działaniem tym zajmą się wspólnie: Związek Artystów Scen Polskich i Związek Zawodowy Aktorów Polskich reprezentowany przez Maksymiliana Rogackiego.
Cieszy nas tak szybka reakcja ministerstwa, które widzi problem, o czym świadczy nie tylko dzisiejsze spotkanie, ale też wcześniejszy list ministra opublikowany na stronie MKiDN, w którym zapewnia: „... analizujemy możliwości pozyskania dodatkowych środków publicznych i wypracowania nowych narzędzi przeciwdziałania zagrożeniu finansowemu, które już dziś sygnalizują w swych apelach organizacje środowiskowe i indywidualni twórcy.”*

*Pełny tekst Listu ministra do twórców, artystów i ludzi kultury w Polsce – jest na stronie www.zasp.pl i www.mkidn.gov.pl