Logo

INFO


button2

Uchwała Zarządu Głównego ZASP w sprawie przyznawania pomocy materialnej członkom ZASP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Mając świadomość dramatycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się niektórzy artyści w dobie panującej epidemii, Zarząd Główny ZASP, 10 kwietnia 2020 roku, podpisał uchwałę zatwierdzającą Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej członkom ZASP.

Regulamin wchodzi w życie po świętach, kiedy to będą Państwo mogli poznać jego zasady. Treść Regulaminu znajdą Państwo na głównej stronie Stowarzyszenia - www.zasp.pl.