Logo

INFO


button2

Kolejna pula pomocy materialnej ZASP

Kontynuujemy proces udzielania pomocy naszym Koleżankom i Kolegom pozostającym w najtrudniejszej sytuacji życiowej i bytowej, będącej wynikiem ogłoszonego przez rząd zamknięcia placówek kulturalnych oraz zakazu zgromadzeń.
Powołana przez Zarząd Główny ZASP Komisja Pomocowa z udziałem przedstawiciela Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich rozpatrzyła, zgodnie z obowiązującym Regulaminem, kolejną pulę wniosków spływających do ZASP z całego kraju.
To niełatwa lektura a przed Komisją trudne decyzje podejmowane ze świadomością konieczności umiejętnego gospodarowania wyasygnowanymi środkami tak, aby starczyły na ten najtrudniejszy moment, który może dopiero nadejść.
Cały czas pozostajemy pełni nadziei, że odpowiedzialne społeczeństwo, zachowując rozsądek i wszelkie zasady bezpieczeństwa, pomoże w znacznym stopniu ograniczyć zachorowania aż do ich całkowitego (OBY!!!) zaniku, co pozwoli bez obaw uruchomić wszelkie placówki kulturalne.
Członkowie Komisji Pomocowej ZASP 
Warszawa, 29 maja 2020 roku