Logo

INFO


button2

Zgłaszanie uwag i poprawek do Statutu ZASP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy;

 
Zarząd Główny ZASP informuje, że wszelkie uwagi, propozycje poprawek do uchwalonego na LIX NWZD ZASP  w dniu 1 kwietnia 2019 roku Statutu ZASP należny przesyłać na bieżąco do Głównej Komisji Rewizyjnej ZASP (gkr@zasp.pl)

z koleżeńskim pozdrowieniem

Urszula Drzewińska

Sekretarz Zarządu Głównego ZASP