Licznik odwiedzin : 1744895
Logo
10-10-2017

Zwyczajny Walny Zjazd

LVIII Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniach 16-17 kwietnia 2018 roku

Prawo

Dyrektor może uniknąć sprawy w sądzie dzięki mediacji
14-09-2017

Dyrektor może uniknąć sprawy w sądzie dzięki mediacji

Konflikty, nieporozumienia, spory. Rozwiązanie ich to dla każdego dyrektora teatru perspektywa spędzania wielu godzin w sądach. Można tego uniknąć dzięki instytucji mediacji, której od stycznia 2016 roku ustawodawca nadał nowe życie.

 

Czytaj całość
Jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie instytucji kultury
14-09-2017

Jakie zapisy powinny się znaleźć w statucie instytucji kultury

Do najważniejszych aktów wewnętrznego prawa instytucji kultury należy statut. Statut jest niejako „konstytucją” danej instytucji. Ustala on władze instytucji, zakres działania i ramy organizacyjne.

 

Czytaj całość
Chałtury artystów – tylko za zgodą dyrektora
25-04-2017

Chałtury artystów – tylko za zgodą dyrektora

Pytanie: Jak wygląda w przepisach kwestia dodatkowego zatrudnienia muzyków z filharmo-nii miejskiej? Część z nich podejmuje inne zajęcia zarobkowe, np. gra w klubach, prowadzi lekcje w różnych szkołach i domach kultury. Czy osoby te mogą zatrudniać się w innych miejscach na podstawie umów o pracę? 

Czytaj całość
Pomoc socjalna dla twórcy lub artysty z Funduszu Promocji Kultury
25-04-2017

Pomoc socjalna dla twórcy lub artysty z Funduszu Promocji Kultury

Od 4 stycznia 2017 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury. Dotyczą finansowania pomocy socjalnej dla ludzi kultury. 

Czytaj całość
Czy przy odwołaniu dyrektora musi wypowiedzieć się stowarzyszenie twórcze
25-04-2017

Czy przy odwołaniu dyrektora musi wypowiedzieć się stowarzyszenie twórcze

Pytanie: Burmistrz odwołał dyrektora teatru. Nie wiedział on o tym, że dyrektor jest członkiem władz ogólnopolskiego stowarzyszenia twórczego. W takim przypadku odwołanie dyrektora jest wadliwe prawnie.

Czytaj całość
Uproszczono funkcjonowanie zawodów artystycznych w Polsce
03-02-2017

Uproszczono funkcjonowanie zawodów artystycznych w Polsce

Od 30 listopada 2015 r. w przepisach pojawiła się definicja pracownika artystycznego. Ponadto od 1 stycznia 2016 r. w nowych przepisach o ekwiwalentach pieniężnych wyjaśniono wątpliwości w ich rozliczaniu.

 

Czytaj całość
Teatr ma prawo zwolnić aktora w związku ze zmianą repertuaru
03-02-2017

Teatr ma prawo zwolnić aktora w związku ze zmianą repertuaru

PYTANIE: Teatrem zarządza nowy dyrektor artystyczny. Jego plan działalności na lata 2016/2017 przewiduje zmianę profilu artystycznego teatru. Trzech aktorów otrzymało wypowiedzenia umów o pracę. Dyrekcja teatru tylko w przypadku jednej osoby kwestionuje jej umiejętności zawodowe. Jako podstawę wypowiedzenia umów wskazano przede wszystkim brak ról dla zwalnianych osób. Czy pracownicy maja podstawę do skierowania pozwu do sądu pracy z żądaniem przywrócenia do pracy?

Czytaj całość
Cztery ważne zmiany organizacyjne w instytucjach kultury
03-02-2017

Cztery ważne zmiany organizacyjne w instytucjach kultury

Od 30 listopada 2015 r. wprowadzono zasadę ciągłości kierowania instytucjami kultury. Jej efektem jest możliwość czasowego powierzenia zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej do czasu powołania jej dyrektora. Wprowadzono też nowy typ funduszu tworzonego przez instytucje kultury, który ma ułatwić raportowanie o stanie ich finansów. Nowością jest także wyłączenie jawności wysokości wynagrodzenia podmiotu świadczącego usługi lub realizującego dostawy z zakresu działalności artystycznej lub twórczej.

Czytaj całość
Kto pokrywa koszty konkursu na dyrektora teatru, który przeprowadza organizator
03-02-2017

Kto pokrywa koszty konkursu na dyrektora teatru, który przeprowadza organizator

Pytanie: W konkursie wyrażają swoje opinie przedstawiciele ministerstwa kultury, stowarzyszeń twórczych, związków zawodowych, organizatora. Część z tych osób musi na konkurs przyjechać innych miast, a nawet zza granicy. Kto powinien pokryć wydatki na hotel, przejazdy tych osób – organizator? Czy RIO nie uzna, że takie wydatki samorządu są nieuzasadnione? Jak rozliczać wszelkie koszty przy konkursach na dyrektora teatru?

 

Czytaj całość
Jak uniknąć błędów przy powołaniu dyrektora IK
03-02-2017

Jak uniknąć błędów przy powołaniu dyrektora IK

Zasadniczym trybem powołania dyrektora instytucji jest tryb konsultacyjny. Przy jego zastosowaniu nie trzeba rozpisywać konkursu na stanowisku dyrektora. Warunkiem jest przeprowadzenie stosownych konsultacji oraz uzyskanie opinii związków zawodowych działających w danej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję.

 

Czytaj całość
1 2