Wsparcie podczas pandemii

Fundusz pomocowy ZASP

Pomoc ta jest skierowana do artystów niebędących na etatach, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i bytowej. Wsparcie o charakterze ciągłym, do momentu wykorzystania środków.

Zaliczki ZASP

Wsparcie dla każdej osoby otrzymującej tantiemy z ZASP. W uzasadnionych sytuacją osobistą i życiową wypadkach można wystąpić o wypłacenie przez ZASP w drodze zaliczki części wynagrodzenia…

Świadczenie postojowe ZUS

Świadczenie dla osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowa zlecenia, o dzieło) gdzie umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19.

Pomoc socjalna

Dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury. Więcej informacjinpod adresem email: pomocsocjalna@mkidn.gov.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Narodowy Instytut Wolności / Program COVID-19

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.