Licznik odwiedzin : 3847874
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Krystyna Janda z Nagrodą ZASP „GUSTAW”

Krystyna Janda z Nagrodą ZASP „GUSTAW”

Publiczność trzech jednoaktówek Antoniego Czechowa „32 omdlenia”, spektaklu warszawskiego Teatru Polonia, uwierzyła grającemu w nim Ignacemu Gogolewskiemu, który przy ukłonach zapowiedział czwartą część przedstawienia. Okazała się nią uroczystość uhonorowania Krystyny Jandy najwyższą nagrodą ZASP-u - GUSTAW. Aktorka odebrała ją w obecności partnerów scenicznych, wśród których - Jerzy Stuhr, z rąk wspomnianego Ignacego Gogolewskiego i Krzysztofa Kumora, dwóch byłych prezesów, oraz Krzysztofa Szustera, obecnego wiceprezesa Stowarzyszenia.

Laureatka, której publiczność zgotowała gorące owacje, nie kryła wzruszenia, nagrodzona bowiem została, jak głosi laudacja, „za szczególne zasługi dla środowiska teatralnego,
ale przede wszystkim za znaczący wkład w budowanie świadomości społecznej,
ze specjalnym uwzględnieniem kobiet w każdym wieku, reprezentujących wszelkie grupy społeczne, z wykorzystaniem wartości kultury narodowej i niejako przy okazji przyczyniając się, w sposób nie dający się przeliczyć na finanse, do promocji kultury polskiej w świecie”.

Napis na statuetce głosi: „Krystyna Janda - Wierna Sztuce, Wierna Kobietom, Wierna Polsce”.

Gratulując aktorce wyróżnienia, w imieniu środowiska artystów dziękujemy za stworzenie dwóch teatrów: Polonia (2006) i Och-Teatr (2010), miejsc, w których swoje pasje zawodowe może rozwijać cała plejada twórców: aktorów, reżyserów, scenografów, czy dramaturgów, a publiczność czerpać przyjemność z obcowania ze sztuką i z tymi, którzy tę sztukę przetwarzają na język teatru.