Logo

INFO


button2

Z prac Zarządu

Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego w dniu 3 lutego 2020r.
05-02-2020

Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego w dniu 3 lutego 2020r.

W dniu 3 lutego 2020r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 39 posiedzeniu. Zgodnie z przyjętym dziennym porządkiem obrad Zarząd Główny przystąpił do procedowania. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczyli: członkowie GKR w trzyosobowym  składzie,  Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa ZASP, Kancelaria prawna ZASP, pracownicy Biura ZASP. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego w dniu 10 stycznia 2020 r.
14-01-2020

Informacja dla członków ZASP z obrad Zarządu Głównego w dniu 10 stycznia 2020 r.

W dniu  10 stycznia 2020 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 38 posiedzeniu. Zgodnie z przyjętym dziennym porządkiem obrad przystąpiono do procedowania. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczył Przewodniczący GKR, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa, kancelaria prawna ZASP, pracownicy biura ZASP. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 23 grudnia 2019 r.
30-12-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 23 grudnia 2019 r.

 

W dniu 23 grudnia br. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 37 posiedzeniu. Zgodnie z przyjętym dziennym porządkiem obrad przystąpiono do procedowania. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczyli 2-osobowo członkowie GKR, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa ZASP, Kancelaria prawna ZASP, pracownicy biura ZASP. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 16 grudnia 2019 r.
20-12-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 16 grudnia 2019 r.

W dniu 16 grudnia Zarząd Główny ZASP zebrał się na 36 posiedzeniu, przystępując do obrad zgodnie z przyjętym porządkiem dziennym. W posiedzeniu poza członkami Zarządu Głównego uczestniczyła GKR, Dyrektor Generalny ZASP, Głowna Księgowa ZASP, Kancelaria prawna ZASP, pracownicy Biura ZASP. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes ZASP Cezary Domagała. Zaproszonym przez Zarządu Głowny gościem był mecenas M. Bukowski z Kancelarii prawnej Bukowski & Wspólnicy.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 2.12.2019 r.
04-12-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 2.12.2019 r.

W dniu 2 grudnia 2019 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 35. posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego odbywało się  zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. W posiedzeniu brali również udział: Przewodniczący GKR, Przewodniczący Kapituły Członków Zasłużonych, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa, kancelaria prawna. Obrady prowadził Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 25.11.2019 r.
28-11-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 25.11.2019 r.

W dniu 25 listopada 2019 r. Zarząd Główny ZASP zebrał się na 34. posiedzeniu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego  w pełnym składzie osobowym. W posiedzeniu brali również udział: Członek GKR, Dyrektor Generalny ZASP, Główna Księgowa ZASP, kancelaria prawna. Obrady prowadził Wiceprezes ZASP Cezary Domagała.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 18.11.2019 r.
20-11-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 18.11.2019 r.

W dniu 18 listopada 2019 r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na kolejnym 33. posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego ZASP odbywało się zgodnie z ustalonym  porządkiem obrad, przy udziale obecnych członków ZG ZASP, Przewodniczącego GKR,  Dyrektora Generalnego ZASP,  Głównej Księgowej i kancelarii prawnej. Zebraniu przewodniczył Wiceprezes Cezary Domagała.

Czytaj całość
Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 04.11.2019 r.
06-11-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 04.11.2019 r.

W dniu 4 listopada 2019 r. Zarząd Główny ZASP spotkał się na kolejnym 32. posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego ZASP odbywało się zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przy udziale Prezesa ZASP Pawła Królikowskiego i obecnych członków ZG ZASP. Zebranie prowadził Wiceprezes Cezary Domagała.

Czytaj całość
     Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 21.10.2019 r.
24-10-2019

Informacja dla członków ZASP z obrad ZG w dniu 21.10.2019 r.

W dniu 21 października 2019 r. Zarząd Główny spotkał się na kolejnym 31 posiedzeniu. Zebranie Zarządu Głównego podzielone było na dwie części obrad.
W części pierwszej posiedzenia Zarząd Główny skoncentrował się na bieżących informacjach i podjęciu niezbędnych działań, związanych z zaplanowanym harmonogramem dotyczącym  realizacji przepisów przejściowych na mocy nowo zatwierdzonego Statutu ZASP.

Czytaj całość
 Informacja dla członków z obrad ZG w dniu 7 października 2019r.
10-10-2019

Informacja dla członków z obrad ZG w dniu 7 października 2019r.

W dniu 7 października o godzinie 11.00. ZG ZASP spotkał się na swoim kolejnym 30 posiedzeniu.
Zebranie poprowadził Kol. Wiceprezes Cezary Domagała zgodnie z zaplanowanym i przyjętym porządkiem obrad. Najistotniejszym tematem były sprawy związane z wejściem w życie nowego Statutu ZASP, zatwierdzonym przez KRS z dniem 25 września 2019r.

Czytaj całość