Logo

INFO


button2

Nagrody specjalne Sekcji Teatrów Lalkowych 2019

Sekcja Teatrów Lalkowych ZASP postanowiła w roku 2019 przyznać wyróżniającym się twórcom teatru lalek nagrody specjalne. Wzbogacenie tegorocznych obchodów Światowego Dnia Lalkarstwa o ufundowanie nagrody związane jest z jubileuszami stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, stulecia powstania ZASP oraz pięćdziesięciolecia istnienia Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP. Nagroda ma również na celu wyróżnienie szczególnie udanych przejawów twórczości związanej z teatrem lalek. Dzięki temu podkreślona zostanie odrębność i specyfika tej dziedziny teatru posługującej się własnym zasobem estetyk i technik, często jednak mylonej z każdym teatrem przeznaczonym dla dzieci.

Jury w składzie:
Henryka Korzycka (przewodnicząca) - przedstawicielka Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP,
Lucyna Kozień - przedstawicielka POLUNIMA,
Karol Suszczyński - przedstawiciel Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy

postanowiło przyznać trzy nagrody w trzech kategoriach (wyróżnienie stanowi nagroda finansowa oraz okolicznościowy plakat i dyplom zaprojektowany przez wybitnego artystę Stasysa Eidrigeviciusa).

1. W kategorii „Sztuka lalkarska-aktorska” nagrodę otrzymał:
Ryszard Doliński – jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce aktorów lalkarzy, filar zespołu Białostockiego Teatru Lalek, związany z nim od 1983 roku. W BTL-u stworzył wiele niezapomnianych, podziwianych zarówno przez dzieci jak i dorosłych kreacji, zachwycając widzów swym talentem, rozległymi i wszechstronnymi możliwościami interpretacyjnymi, warsztatem aktorskim i charyzmą. Tworzy znakomite role zarówno w repertuarze poetyckim, dramatycznym, lirycznym, jak i w sztukach o charakterze komediowym. Nagrodę ZASP otrzymuje [w szczególności] za rolę tytułową w przedstawieniu „Ony” Marty Guśniowskiej w Białostockim Teatrze Lalek (premiera 3.02.2018 r.);

2. W kategorii „Twórczość reżyserska” nagrodę otrzymał:
Konrad Dworakowski – reżyser o wyrazistej osobowości i sprecyzowanych upodobaniach repertuarowych i estetycznych, autor wielu inscenizacji podejmujących istotne, nierzadko kontrowersyjne problemy współczesności, w ostatnich latach reżyser szczególnie wyróżniający się w środowisku teatralnym swoimi zapadającymi w pamięć inscenizacjami (m. in. „Król Maciuś Pierwszy” w Teatrze Banialuka w Bielsku-Białej, „Chłopcy z Placu Broni” w Teatrze Pinokio w Łodzi). Nagrodę ZASP otrzymuje [w szczególności] za reżyserię przedstawienia „Don Kichot” Teatru Pinokio w Łodzi i Grupy Coincidentia - premiera 15.09.2018 r. Solniki, 2.12.2018 r. Łódź).

3. W kategorii „Twórczość scenograficzna” nagrodę otrzymała:
Marika Wojciechowska – jedna z najbardziej twórczych scenografek młodego pokolenia, o bardzo ukształtowanej koncepcji tworzonego przez siebie teatru – nowoczesnego w stosowaniu środków plastycznych i nowatorskiego w pomysłach na kreowanie teatru i teatru formy. Współautorka i autorka sukcesów wielu przedstawień teatralnych wpisujących się już w historię teatru, scenografka o bogatym dorobku twórczym, wytyczająca kierunki nowego, innego myślenia o estetyce i środkach teatru lalek. Nagrodę ZASP otrzymuje [w szczególności] za scenografię do przedstawień „Baron Munchhausen” – premiera 3.03.2018 r.  i „ZA-POLSKA” – premiera 22.09.2018 r. w Teatrze Animacji w Poznaniu.

Konrad Szczebiot
Sekretarz Jury

 

--------------
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

mkidn_

https://www.rdc.pl/informacje/zasp-przyznal-nagrody-specjalne-dla-tworcow-teatru-lalek/