Logo

INFO


button2

List Zarządu Głównego ZASP do prezes Zarządu Polskiego Radia S.A.


Warszawa, 27 marca 2020 r.


Pani Agnieszka Kamińska
Prezes
Zarządu Polskiego Radia S.A.Szanowna Pani Prezes!

W imieniu Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenia zwracam się do Pani w tym szczególnym czasie, ale też świątecznym dla artystów Międzynarodowym Dniu Teatru, z gorącą prośbą o zwiększenie emitowanych na antenie Polskiego Radia audycji z udziałem aktorów.
W połowie marca cały kraj zelektryzowało ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego skutkującego zawieszeniem wszelkiej publicznej działalności artystycznej. Decyzja (skądinąd słuszna) zamknięcia teatrów, ośrodków kultury i innych miejsc aktywności artystów sprawiła, że z dnia na dzień wielu spośród nich pozostało dosłownie bez środków do życia. ZASP, w trosce przede wszystkim o ich byt, szuka wszelkich możliwych dróg i sposobów, aby Koleżankom i Kolegom pomóc przetrwać ten trudny okres. Ogromna ich grupa, to artyści, którzy przez dziesięciolecia pracowali na sukces Polskiego Radia użyczając głosu postaciom granym w słuchowiskach Teatru Polskiego Radia, fenomenie na skalę światową, ale też pomagając słuchaczom pokochać, lub choćby zrozumieć, czy polubić poezję w lubianym cyklu „Strofy dla ciebie”.
Zadaniem Stowarzyszenia zrzeszającego ludzi kultury i sztuki, jest między innymi zadbanie o interesy twórców, artystów wykonawców. Tym razem ZASP, dbając o ich najbardziej podstawowy interes - przetrwania niepewnego czasu najbliższych miesięcy, zwraca się z prośbą o wyjście naprzeciw naszym oczekiwaniom przedstawianym w ich imieniu.
Doceniając działania Polskiego Radia, które w ramach akcji #zostańwdomu już oferuje słuchaczom „uwięzionym” w domach szerszy dostęp do obcowania z kulturą wysoką (archiwalne słuchowiska), proszę łaskawie, tym razem dla dobra artystów, o częstszą i szerszą powtórną emisję już zarejestrowanej przez nich twórczości.
Mając świadomość, jak ważny jest to problem, wierzę, że nie pozostanie Pani (wraz z Zarządem Polskiego Radia) obojętna wobec powyższej prośby
                                                                                         Z poważaniem

                                                                                       Krzysztof Szuster
                                                                            Prezes Zarządu Głównego ZASP