Licznik odwiedzin : 2148923
Logo
10-10-2017

Zwyczajny Walny Zjazd

LVIII Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów ZASP rozpoczyna się
16 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00 w Teatrze Lalka w Warszawie.

Waldemar Dąbrowski laureatem Nagrody Gustaw

 

Nagroda Gustaw –  przyznawana za szczególne zasługi dla środowiska teatralnego, służy wyróżnieniu tych osób, których dokonania wnoszą znaczący wkład w kultywowanie tradycji i tworzenie nowych wartości kultury narodowej lub przyczyniają się do promocji kultury polskiej w świecie.
Symboliczną datą powstania Związku Artystów Scen Polskich jest 21 grudnia 1918 roku – w związku z tym właśnie 21 grudnia podajemy nazwisko laureata wybranego podczas obrad Kapituły Nagrody.

 Działalność Waldemara Dąbrowskiego na rzecz polskiej kultury – w najróżniejszych jej przejawach – trwa nieprzerwanie od 1979, a jego zasługi dla środowiska teatralnego są niekwestionowane. Jeszcze w czasach studenckich był jednym z założycieli Klubu Riviera-Remont – a także pierwszym jego dyrektorem. Następnie przez 9 sezonów był dyrektorem naczelnym Teatru Studio i przez cały ten okres współpracował z jedną z najoryginalniejszych postaci polskiej sceny – Jerzym Grzegorzewskim, który z kolei w tym samym czasie pełnił funkcję szefa artystycznego tego teatru. Miedzy 1982 a 1991 Waldemar Dąbrowski i Jerzy Grzegorzewski stworzyli legendarny dziś tandem, dzięki któremu Teatr Studio wrócił do grona najbardziej interesujących scen w kraju, a powstałe wówczas realizacje Grzegorzewskiego można uznać za kultowe. Nasz laureat miał również wpływ na polską sztukę pełniąc funkcje: wiceministra (1990-1994) i ministra (2002-2005) kultury, a także przewodniczącego Komitetu Kinematografii – należał do grona osób, które m.in. przyczyniły się do powstania w Polsce systemu finansowania kina, którego to systemu, jak często powtarzają dziennikarze „od kultury”, dziś zazdrości nam pół Europy. Od 1998 do 2002 oraz od 2008 do chwili obecnej Waldemar Dąbrowski sprawuje funkcję dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego-Opery Narodowej – tworząc kolejny niezwykły, inspirujący i wielce skuteczny tandem z Mariuszem Trelińskim, będącym dyrektorem artystycznym tej sceny. Nasz największy teatr operowy stał się obecnie miejscem wielkiej syntezy sztuk, umiejętnie wykorzystującym najnowsze technologie, m.in. platformę streamingową TWON Platform – pierwszą  w Polsce platformę  do  transmisji spektakli operowych i baletowych w Internecie.  Nie ulega kwestii, że dzięki zaangażowaniu i determinacji Waldemara Dabrowskiego - oraz dzięki jego talentowi do tworzenia przestrzeni, w której ludzie bez oporów uwalniają swoje talenty – Teatr Wielki pokonał dystans cywilizacyjny, stając się atrakcyjnym i pożądanym partnerem dla  czołowych scen operowych świata. Już od blisko czterech dekad Waldemar Dąbrowski jest niestrudzonym organizatorem, animatorem i promotorem polskiej kultury – i w swojej kategorii nie ma sobie równych. Nagroda Gustaw przyznana mu w tym roku przez nasze Stowarzyszenie jest wyrazem wielkiej wdzięczności i najstosowniejszą – jak nam się zdaje – formą uznania zasług.


Dotychczasowi laureaci w porządku chronologicznym:
2009 - Adam Kilian
2010 - Ignacy Gogolewski
2011 - Kazimierz Kutz
2012 - Danuta Szaflarska i Janusz Głowacki
2013 - Stanisław Radwan
2014 – Jan Englert
2015 – Anna Polony

 

Oddział Warszawski ZASP nominuje do tegorocznej edycji
NAGRODY GUSTAWA Pana Waldemara Dąbrowskiego

Waldemar Dąbrowski jest niekwestionowanie jednym z największych animatorów i mecenasów współczesnej kultury. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta The British Council, Goethe Institut oraz Departamentu Stanu USA. Ukończył również Executive Programme for Leaders in Development na Harvard University.
Był współzałożycielem i dyrektorem Klubu Riviera-Remont (1973-1978), który zasłynął z niezwykle oryginalnych inicjatyw kulturalnych. Gościli tam wówczas: Michelangelo Antonioni, Julio Cortázar, Nikita Michałkow, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Krzysztof Kieślowski i inni wybitni twórcy.
Studencki okres jego aktywności zaowocował propozycją objęcia stanowiska zastępcy dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Warszawy. Sprawował tę funkcję w latach 1979-1981.
W 1982 r. objął wraz z Jerzym Grzegorzewskim dyrekcję Centrum Sztuki Studio w Warszawie, wiodącej instytucji kultury tamtego czasu, na potrzeby której założył autonomiczny impresariat, promujący czołowych artystów polskiego teatru, muzyki i sztuk wizualnych.
Wraz z Franciszkiem Wybrańczykiem utworzył renomowaną orkiestrę Sinfonia Varsovia, z którą — jako szefowie muzyczni — współpracowali w tamtym okresie tak znakomici dyrygenci, jak Jerzy Maksymiuk i Yehudi Menuhin. Rozwijał tradycje wystawiennicze Studia. Był producentem ponad 70 spektakli Teatru Studio, aż po głośną inscenizację Tamara, która jako pierwsza w Warszawie sfinansowana została ze środków pozabudżetowych. W tym okresie Teatr Studio odbył liczne tournée po wszystkich kontynentach świata, uczestnicząc w najważniejszych festiwalach teatralnych.
W 1990 r. został wiceministrem kultury i sztuki, szefem Komitetu Kinematografii. Sprawował ten urząd przez cztery lata, przeprowadzając gruntowną reformę polskiej kinematografii.
Z jego inicjatywy powstał także wakacyjny Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach, który — powtarzany corocznie — stał się areną prezentacji najwybitniejszych dokonań artystycznych wielu dyscyplin sztuki. Przyczynił się do reaktywacji golfa, jako sportu w Polsce. W latach 1992-1996 był prezesem, a do dziś jest honorowym prezesem Polskiego Związku Golfa.
W latach 1994-1998 był prezesem Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, uznanej podczas konferencji branżowej w Chicago w 1997 r. za najlepszą tego typu placówkę w Europie.
W 1998 r. objął stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. W latach 2002-2005 był ministrem kultury. Do największych osiągnięć Waldemara Dąbrowskiego w tym okresie należy zaliczyć uchwalenie nowej ustawy o kinematografii, w wyniku której powstał Polski Instytut Sztuki Filmowej. W 2004 r. w związku z planowanym Rokiem Chopinowskim utworzył program Chopin 2010. Nadał również nowy kształt Instytutowi Fryderyka Chopina i przypisał mu odpowiedzialność m.in. za nowo powstające Muzeum Chopina czy Żelazową Wolę, dotąd zarządzaną przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Dzięki temu możliwe stało się wdrożenie czterech programów inwestycyjnych:
• powstało nowe, multimedialne Muzeum Chopinowskie w Zamku Ostrogskich;
• wzniesiono nowoczesny budynek Centrum Chopinowskiego (siedziba m.in. Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz Federacji Towarzystw Chopinowskich);
• dwór w Żelazowej Woli zyskał zupełnie nową ekspozycję, zaś otaczający go park został gruntownie zrewitalizowany. Na jego terenie powstały również dwa nowoczesne obiekty infrastruktury turystycznej, które zmieniają sens pobytu w tym emblematycznym dla Chopina miejscu i uniezależniają Żelazową Wolę od kaprysów pogody;
• wnętrzom kościoła w Brochowie — miejscu chrztu Fryderyka Chopina — przywrócono dawny blask i należytą rangę.
Pełniąc rolę ministra, powołał w roku 2003 Instytut Książki, którego zadaniem jest popularyzowanie najlepszych polskich książek i ich autorów, prezentacja literatury polskiej za granicą i organizacja pobytów studyjnych dla tłumaczy, oraz Instytut Teatralny, a także Instytut Sztuki Audiowizualnej. Z jego inicjatywy do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 wpisano sektorowy program operacyjny Kultura, co pozwoliło m.in. na zainicjowanie ponad 200 inwestycji infrastrukturalnych w sferze kultury.
W styczniu 2008 r. został mianowany przez ministra kultury, Bogdana Zdrojewskiego, przewodniczącym Komitetu Obchodów Roku Chopinowskiego 2010.
Od października 2008 r. jest ponownie dyrektorem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.
W listopadzie 2010 r. w Monachium został wybrany członkiem Zarządu OPERA EUROPA, forum zrzeszającego profesjonalne teatry operowe Europy. W 2012 r. objął stanowisko pełnomocnika ds. Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.
Jest organizatorem koncertów ,,Gustaw Holoubek  In Memoriam” w Teatrze Wielkim.

Redakcja ZASP/J