Licznik odwiedzin : 4071213
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Prawo

Jak przebiega procedura łączenia instytucji kultury i jakie są jej skutki 
04-10-2018

Jak przebiega procedura łączenia instytucji kultury i jakie są jej skutki 

Przepisy prawa umożliwiają łączenie instytucji kultury. Zabieg ten często okazuje się bardzo korzystny dla instytucji, pozwala bowiem osiągać lepsze wyniki w gospodarowaniu środkami finansowymi, lokalowymi i ludzkimi przez połączone instytucje, a także obniżyć koszty administracji czy wreszcie zwiększyć zasięg i jakość prowadzonej działalności kulturalnej. Połączenie może nastąpić w drodze wydawanego przez organizatora aktu albo w drodze umowy między organizatorami. 

 

Czytaj całość
Spór między zarządem województwa a wojewodą o odwołanie dyrektora teatru
04-10-2018

Spór między zarządem województwa a wojewodą o odwołanie dyrektora teatru

10 kwietnia 2018 r. NSA (sygn. akt II OSK 136/18) rozstrzygnął spór między zarządem województwa a wojewodą w sprawie odwołania dyrektora teatru. Sąd potwierdził, że wojewoda miał prawo wszcząć postępowanie nadzorcze i podstawę prawną zastosowania sankcji nieważności dla uchwały o odwołaniu.

 

 

Czytaj całość
50% koszty przysługują obecnie osobom związanym z teatrami, muzeami i zabytkami
04-10-2018

50% koszty przysługują obecnie osobom związanym z teatrami, muzeami i zabytkami

Od 1 stycznia 2018 r. z 50% kosztów autorskich mogą korzystać osoby wykonujące prace twórcze na rzecz teatrów, muzeów, konserwacji zabytków. Do tego przywileju mają prawo także twórcy literatury i utworów audialnych. Nowe przepisy weszły w życie 19 lipca 2018 r., ale na mocy przepisu przejściowego dotyczą dochodów od 1 stycznia 2018 r.

Czytaj całość
Jak przyznać nagrodę zamiast premii, aby nie narazić się na roszczenia pracownika
04-10-2018

Jak przyznać nagrodę zamiast premii, aby nie narazić się na roszczenia pracownika

 Jak sformułować kryteria i określić osoby uprawnione do otrzymania nagrody, by zapisy w regulaminie wskazywały, że pracownik otrzymał nagrodę, a nie premię regulaminową? 

Czytaj całość
Kiedy nie trzeba konsultować powołania dyrektora ze związkami zawodowymi
04-10-2018

Kiedy nie trzeba konsultować powołania dyrektora ze związkami zawodowymi

Czy przy powołaniu dyrektora instytucji kultury na czas określony od 3 do 7 lat przez organizatora konieczna jest opinia związków zawodowych, jeśli takie nie istnieją w instytucji i czy trzeba zawierać 'odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej rozwoju?

 

Czytaj całość
Jubileuszówka przysługuje pracownikom instytucji kultury niezależnie od ich zasług 
04-10-2018

Jubileuszówka przysługuje pracownikom instytucji kultury niezależnie od ich zasług 

Nagroda jubileuszowa jest jednym z tych świadczeń, które nie przysługują ogółowi pracowników. Prawo do niej nabywają tylko ci z nich, dla których wprowadzono wyraźny przepis umożliwiający wypłatę. Pracownicy instytucji kultury należą do tej uprzywilejowanej grupy zatrudnionych uprawnionych do otrzymanie gratyfikacji jubileuszowej. 

Czytaj całość
Co powinno zawierać sprawozdania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
04-10-2018

Co powinno zawierać sprawozdania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Od 28 lipca 2018 r. określono szczegółowy zakres sprawozdania podstawowego i sprawozdania z wykorzystania potrąceń. Jest to wykonanie dyrektywy unijnej z 2014 r.

 

Czytaj całość
Dyrektor instytucji kultury w sądzie: ugoda pozwoli oszczędzić na kosztach procesu
03-10-2018

Dyrektor instytucji kultury w sądzie: ugoda pozwoli oszczędzić na kosztach procesu

Rozstrzygnięcie konfliktu wymaga spotkania się pozostających sporze stron w sądzie i wydania wyroku – to błędne przekonanie często pokutuje również wśród dyrektorów instytucji kultury tak w przypadku sporów z pracownikami jak i innymi podmiotami. Jednak w większości przypadków rozwiązaniem znacznie lepszym, oszczędzającym i czas i koszty jest ugoda.

Czytaj całość
Kontrola GIODO w instytucji kultury
22-03-2018

Kontrola GIODO w instytucji kultury

Strach przed GIODO stale narasta. Co się stanie, jeżeli pracownicy Biura GIODO pojawią się w instytucji kultury? Dowiedz się, do czego są uprawnieni, i jakie prawa Ci przysługują.

Czytaj całość
Czy w instytucji kultury trzeba sporządzać rachunki do umów zlecenia i o dzieło
22-03-2018

Czy w instytucji kultury trzeba sporządzać rachunki do umów zlecenia i o dzieło

Nie ma przepisów bezwzględnie wymagających sporządzanie rachunków do każdej wypłaty dokonywanej w ramach umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Jednak ze względów dowodowych oraz praktycznych zaleca się stosowanie takich rachunków. Dzięki niemu w przejrzysty sposób przedstawione są wyliczenia należnych składek ZUS i podatku, a jego akceptacja przez pracodawcę i osobę zatrudnioną potwierdza fakt rozliczenia pracy wykonanej w danym okresie.

Czytaj całość
1 2 3