Licznik odwiedzin : 4292256
Logo

KOMUNIKAT


W odpowiedzi na powtarzające się pytania członków ZASP o statusie repartycyjnym, informujemy: przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie powoduje utraty tantiem pochodzących z innych pól eksploatacji reprezentowanych przez inne sekcje repartycyjne.
Przynależność do danej sekcji repartycyjnej nie ma wpływu na prawo do pobierania tantiem.

Konkursy na dyr.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego
05-08-2019

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego

Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, ul.Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 13 września 2019 r.

Czytaj całość
Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
03-06-2019

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
- Teatru „Pinokio” w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kopernika 16,
- Teatru Muzycznego w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Północnej 47/51.

Termin składania ofert - 1 lipca 2019 r.

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/praca/pozostale-oferty-pracy/

Czytaj całość
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
28-05-2019

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagań, które powinien spełniać kandydat znajdują się w Zarządzeniu Nr  225/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 maja 2019 r. zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Tarnowa (https://bip.malopolska.pl/umtarnow).

Ofertę wraz z dokumentami należy przesłać lub złożyć w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. do godz. 18.00

Czytaj całość
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi
24-05-2019

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2022 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 oraz 2019 r., poz. 115, poz. 730).

Czytaj całość
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury pn.: Teatr Kameralny w Bydgoszczy
24-05-2019

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury pn.: Teatr Kameralny w Bydgoszczy

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury pn.: Teatr Kameralny w Bydgoszczy na okres czterech sezonów artystycznych.

Termin składania ofert: 2019-06-30

https://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/Biuro_Kultury_Bydgoskiej/ogloszenia/konkurs_na_stanowisko_dyrektora_instytucji_kultury_pn___Teatr_Kameralny_w_Bydgoszczy_.aspx#0

Czytaj całość
Konkurs na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
18-04-2019

Konkurs na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Czytaj całość
Konkurs na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek
05-09-2018

Konkurs na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Teatru Lalek

PREZYDENT OLSZTYNA
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Olsztyńskiego Teatru Lalek

ul. Głowackiego 17

Okres zatrudnienia – 3 sezony artystyczne

 

Czytaj całość
Konkurs na dyrektora Teatru Lalek
02-02-2018

Konkurs na dyrektora Teatru Lalek "Arlekin" im. Henryka Ryla w Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłosił konkurs na Dyrektora Teatru Lalek
"Arlekin" im. Henryka Ryla w Łodzi.
Link do strony Urzędu Miasta Łodzi z ogłoszeniem:
https://bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48699/1735/KLT_nabor_Arlekin3_20180201.pdf

Termin składania ofert do konkursu upływa 1 marca 2018 roku.

Czytaj całość
Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości
21-11-2017

Konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości. Oferty należy składać do środy, 20 grudnia 2017 roku. Nowy dyrektor obejmie obowiązki z dniem 1 września 2018 roku.

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/kto-zostanie-nowym-dyrektorem-teatru-rozmaito-ci

Czytaj całość
1 2 3