Licznik odwiedzin : 3499013
Logo

info


Informujemy, że Nadzwyczajny LIX Walny Zjazd Delegatów ZASP odbędzie się
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Jolanta Góralczyk i Bogusław Kierc laureatami Nagrody Henryk 2017

Nie zabrakło także Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury, pani Agnieszki Komar-Morawskiej, która odczytała list ministra kultury Piotra Glińskiego.


Światowy Dzień Lalkarstwa jest dniem szczególnej dyscypliny sztuki. Artyści lalkarze od stuleci tworzą autonomiczne światy, będące odzwierciedleniem ich wyobraźni, duchowości i wirtuozerii warsztatowej. Twórczość oparta na odwiecznej interakcji człowieka z otaczającą go materią przenosi nieocenione efekty w postaci uwrażliwiania na sztukę kolejne pokolenia odbiorców, dla których scena lalkowa wciąż pozostaje jedną z najbardziej pamiętanych przestrzeni inicjacji artystycznej” – brzmiał fragment odczytanego listu.


Z Wami lalkarzami jest dobrze, ciepło. Nie przenosicie swoich hierarchii, życia prywatnego, co się zdarza aktorom dramatycznym, że Hamletem, Królem, Rządcą…, ktoś pozostaje nadal za kulisami. Nie potrzebujecie tego. Jesteście pokornymi artystami i tej pokory trzeba się od Was uczyć. Dobrze mi z Wami, bo chodzę wtedy po ziemi. I ciepło mi z Wami, bo do ciepła ludzkiego apelujecie. Byłem tego wielokrotnie świadkiem, nie tylko wtedy, gdy moje wnuczęta przyprowadzałem do Waszych teatrów, ale i kiedy sam się wzruszałem tymi elementarnymi prawdami, które opowiadacie na scenie” – powiedział Olgierd Łukaszewicz.


Najwyższe odznaczenie czyli Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” został wręczony znakomitemu artyście, człowiekowi teatru lalek, laureatowi licznych odznaczeń i nagród, człowiekowi z pięknym aktorskim życiorysem, panu Januszowi Ryl-Krystianowskiemu. Rodzina pana Janusza Ryl-Krystianowskiego od wielu pokoleń uprawia ten zawód, także jego dzieci oraz wnuki.


W tym roku najważniejszą nagrodę Sekcji Teatrów Lalkowych Henryk otrzymali: Jolanta Góralczyk oraz Bogusław Kierc. Niestety, Jolanta Góralczyk tego dnia nie mogła pojawić się osobiście, aby odebrać nagrodę. Przysłała jednak list, który został odczytany.


Wielkie brawa, gratulacje i kwiaty odebrał drugi laureat nagrody Henryk, pan Bogusław Kierc. „Dziękuję za to, co  jest niewyrażalne i za to, co zostało wyrażone. Czuję się wysoce zaszczycony, ale też uradowany. Najzwyczajniej w świecie – cieszę się! Ale bardziej ode mnie cieszy się ten chłopiec we mnie, który prawdopodobnie nie wytrzymałby napięcia tej chwili, że wśród takiego splendoru jestem goszczony przez arystokrację teatru, jakim jest środowisko teatru lalek” – powiedział Bogusław Kierc.
Tego dna przyznane zostały także dyplomy oraz listy gratulacyjne z okazji jubileuszy. Otrzymała je, m.in. Pani Janina Kozarzewska z okazji 85. rocznicy urodzin.


Serwis foto i tekst: K/ZASP