daw

O NASZYM DOMU W SKOLIMOWIE

Niepubliczny Dom Pomocy Społecznej – Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Pułaskiego 6, zwany w skrócie „DAW”, działa na podstawie właściwych przepisów prawa:

–  Ustawy o pomocy społecznej

– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie  

  domów pomocy społecznej

– Statutu ZASP – Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie

– Regulaminu Organizacyjnego Domu Artystów Weteranów Scen Polskich, ustalonego przez ZG ZASP.

Podmiotem prowadzącym DAW, jest Związek Artystów Scen Polskich ZASP- Stowarzyszenie, zwane w skrócie „ZASP”, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskie 45.

 

DAW jest placówką całodobową, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku, członków ZASP z terenu całego kraju. W wyjątkowych przypadkach do DAW mogą być przyjmowane inne osoby ze środowiska artystycznego oraz rodziny członków ZASP. Przyjęcie to odbywa się na podstawie Uchwały Zarządu Głównego ZASP.

 

Nasz Dom posiada w ofercie 50 miejsc. Mamy do dyspozycji wygodne pokoje jednoosobowe i kilka pokoi dwuosobowych. Świadczymy usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, opiekę lekarską według indywidualnych potrzeb Mieszkańca, opiekę pielęgniarską, rehabilitację i terapię zajęciową. Dla Mieszkańców naszego Domu organizowane są koncerty, uroczystości okolicznościowe, a także wyjazdy do teatrów, domów kultury, muzeów. Zapewniamy smaczne, domowe, całodzienne domowe wyżywienie przygotowywane przez miejscową kuchnię. Doskonała lokalizacja w pobliżu lasów sosnowych Uzdrowiska Konstancin stanowi bardzo dobre uzupełnienie naszej oferty.

Aktualny średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DAW wynosi: 6733 zł. (Zgodnie z Zarządzeniem nr 11/PCPR/2022 Starosty Piaseczyńskiego z dnia 07.02.2022 r., opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 09.02.2022 r.).