Sekcje

Skład Zarządu Sekcji Radia, Telewizji i Filmu

Grzegorz Kędzierski

Przewodniczący

Piotr Friedrich

Członek Zarządu Sekcji

Renata Kędzierska

Członek Zarządu Sekcji

Jan Sumikowski

Członek Zarządu Sekcji