Sekcje

Skład Zarządu Sekcji Teatrów Lalkowych

Katarzyna Kulik

Przewodnicząca

Henryka Korzycka

Wiceprzewodnicząca

Maria Wilma-Hinz

Sekretarz

Grzegorz Kwieciński

Członek Zarządu Sekcji

Eliza Mieleszkiewicz

Członek Zarządu Sekcji

Zbigniew Niecikowski

Członek Zarządu Sekcji

Konrad Szczebiot

Członek Zarządu Sekcji