LXIV Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZASP

Informacje

Zarząd Główny Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenia zwołał na dzień 19-20 czerwca 2023 roku Zwyczajne LXIV Walne Zebranie Delegatów ZASP, które odbędzie się w trybie stacjonarnym i rozpocznie się dnia 19 czerwca 2023 r. o godz. 10:30  w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, odbędzie się w tych dniach drugi termin Zwyczajnego LXIV Walnego Zebrania Delegatów ZASP w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa, który rozpocznie się dnia 19 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00. Zwyczajne LXIV  Walne Zebranie Delegatów ZASP ma prawo w takim wypadku do podejmowania uchwał mimo nieobecności połowy delegatów uprawnionych do głosowania (§ 20 ust. 6  Statutu ZASP).

Do LXIV ZWZD pozostało:

  • 00dni
  • 00godzin
  • 00minut

Kandydaci

Kandydaci na Przewodniczącego LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP

Janusz Kaczmarski
Rafał Sisicki

Kandydaci do Prezydium LXIV Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZASP

Andrzej Chichłowski
Stanisław Krawiec
Jerzy Pal

Komisja Skrutacyjna:
Krzysztof Nowik
Elżbieta Panas

Komisja Mandatowa:
Ewa Florczak
Tomasz Grochoczyński
Ewa Serwa

Informacje o kandydatach udostępnione będą 16 czerwca 2023 r,

Materiały

Formularze do wykorzystania od 5 do 15 czerwca 2023 r.

Formularze do wkorzystania od 5 do 19 czerwca 2023 r. do godz. 10:30

Informujemy, że doradcę należy zgłosić do 12 czerwca 2023 r.

Formularze do wykorzystania w przypadku podjęcia uchwały o odwołaniu Członków Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej w związku z nie uzyskaniem przez nich absolutorium.