LXIV Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów ZASP

Informacje

Zarząd Główny Związku Artystów Scen Polskich ZASP-Stowarzyszenia zwołał na dzień 19-20 czerwca 2023 roku Zwyczajne LXIV Walne Zebranie Delegatów ZASP, które odbędzie się w trybie stacjonarnym i rozpocznie się dnia 19 czerwca 2023 r. o godz. 10:30  w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie, odbędzie się w tych dniach drugi termin Zwyczajnego LXIV Walnego Zebrania Delegatów ZASP w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa, który rozpocznie się dnia 19 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00. Zwyczajne LXIV  Walne Zebranie Delegatów ZASP ma prawo w takim wypadku do podejmowania uchwał mimo nieobecności połowy delegatów uprawnionych do głosowania (§ 20 ust. 6  Statutu ZASP).

Do LXIV ZWZD pozostało:

  • 00dni
  • 00godzin
  • 00minut

Kandydaci

Kandydaci na Przewodniczącego LXIII WZD

Janusz Kaczmarski

Kandydaci do Prezydium LXIII Walnego Zebrania Delegatów ZASP

Piotr Bogusław Jędrzejczak, Stanisław Krawiec

 

Komisja Skrutacyjna:
Andrzej Chichłowski, Tomasz Grochoczyński, Władysław Owczarzak, Danuta Renz, Maria Wilma-Hinz

Komisja Mandatowa:
Miriam Aleksandrowicz, Marlena Miarczyńska, Olga Miłaszewska, Danuta Renz.

Informacje o kandydatach udostępnione będą 16 czerwca 2023 r,

Materiały

Formularze do wykorzystania od 5 do 15 czerwca 2023 r.

Informujemy, że doradcę należy zgłosić do 12 czerwca 2023 r.