Nadzwyczajne Plenarne Zebranie Oddziału ZASP w Warszawie

Informacje

Zarząd Główny ZASP Uchwałą Nr …23…/2022 z dnia 2 marca 2022 roku zwołał na dzień 28 marca 2022 roku Nadzwyczajne Plenarne Zebranie Oddziału ZASP w Warszawie, którego przedmiotem obrad będzie: ustalenie liczby członków Zarządu Oddziału w następnej kadencji; wybór Przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Oddziału oraz wybór trzech członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
Zebranie odbędzie się 28 marca 2022 r.:

I-szy termin – godzina 11:00,
II-gi termin – godzina 11:15

w Warszawskim Domu Technika NOT SP. z o.o. ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa.

Informujemy, że termin dostarczenia pełnomocnictw został ustalony na dzień 25 marca 2022 roku do godz. 15.00.
O skuteczności dostarczenia pełnomocnictwa decyduje faktyczna data wpływu oryginalnego pełnomocnictwa do siedziby Biura ZASP (Al. Ujazdowskie 45, 00-536 Warszawa)
lub w wypadku przesłania jego skanu do dnia 25 marca 2022 roku na adres poczty elektronicznej o.warszawa@zasp.pl
jego dostarczenie (w formie pisemnego oryginału pełnomocnictwa) wyznaczonym do rejestracji członków Oddziału ZASP w Warszawie pracownikom Biura ZASP w miejscu jego odbycia (tj. w Warszawie, przy ul. T. Czackiego 3/5, w Warszawskim Domu Technika NOT Sp. z o.o.).

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00, pod numerami telefonów:
22 696 79 12 Klaudia Powała,
22 696 79 13 Magdalena Kowalewska
lub wysyłając zapytania na adres e-mail: o.warszawa@zasp.pl

Do Nadzwyczajnego Plenarnego Zebrania Oddziału ZASP w Warszawie pozostało:

  • 00dni
  • 00godzin
  • 00minut