A  r  t  y  s  t  o     s  c  e  n     p  o  l  s  k  i  c  h     p  o  w  i  e  d  z     n  a  m     z     c  z  e  g  o     ż  y  j  e  s  z  ?               T  w  ó  j     Z  A  S  P

Gdzie jesteś:

Strona główna


Zmarł Tadeusz Pawłowicz

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci Tadeusza Pawłowicza, wieloletniego członka ZASP, wspaniałego reżysera teatralnego i telewizyjnego, scenarzystę oraz twórcę wielu filmów dokumentalnych i wspaniałych widowisk telewizyjnych, który współpracował też z takimi teatrami warszawskimi, jak Dramatyczny, czy Polski.  

Całe życie, a także tematyka jaką poruszał w swojej twórczości, związana była z miastem Warszawa – tematyka, która z pewnością była znacząca nie tylko dla warszawiaków, ale także świadomości wszystkich Polaków. 

Jego dzieła opowiadały o przedwojennej Warszawie a także wielkich aktorach i teatrach w stolicy tamtych czasów. Ukazywał bohaterów i kombatantów, którzy stanęli w obronie swojego miasta podczas Powstania Warszawskiego. 

Współtworzył wraz z żoną, Krystyną Mierzwińską, serię filmów dokumentalnych „Sztuka ogrodowa w Polsce”, opowiadających o stołecznych zabytkach.

Dorobek artystyczny Tadeusza Pawłowicza, tak istotny zarówno dla telewizji, jak i teatru, z pewnością ukształtował wielu Polaków, a ze względu na jego edukacyjny charakter i podejmowaną problematykę powinien być przekazywany kolejnym pokoleniom. 

Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim wyrazy współczucia 

składa 

Związek Artystów Scen Polskich BIZ 31

obrazek

Ukazał się kolejny numer Biuletynu Informacyjnego ZASP.

Tradycyjnie udostępniamy go także elektronicznie.


Telegram Olgierda Łukaszewicza

Szymon Szurmiej

 obrazek  
Zmarł Szymon Szurmiej – członek zasłużony naszego Stowarzyszenia; reżyser, aktor teatralny i filmowy, pedagog, wieloletni dyrektor Teatru Żydowskiego im. Ester Rachel Kamińskiej.

W ubiegłym roku środowisko artystyczne – i nie tylko – miało szczęście i przyjemność hucznie świętować 90-lecie Jego urodzin. Na uroczyste obchody zjechali się goście nie tylko z Warszawy i nie tylko z Polski, ale z całej Europy – ze świata. Jak już wiemy było to – niestety - już ostatnie, tak malownicze i na taką skalę zorganizowane wydarzenie artystyczne – spośród tych, które nam sprezentował ten niezwykły człowiek.
Swój talent sceniczny Szymon Szurmiej objawił otoczeniu jako dziecko, natomiast swoją karierę teatralną rozpoczął jako chłopiec - o czym można się dowiedzieć z wywiadu rzeki, przeprowadzonego z artystą przez dziennikarkę i pisarkę Krystynę Gucewicz. Wywiad wydany w formie książkowej, zatytułowany  „Szymon Szurmiej”, jest żartobliwym, a zarazem refleksyjnym résumé dotyczącym życia i twórczości tej niezwykłej postaci.
Był osobą barwną, intensywną, niezwykle komunikatywną, obdarzoną niezmierzonym wprost temperamentem i poczuciem humoru. Jego malownicza osobowość, talent narracyjny, niezwykłe życie i sugestywny sposób opowiadania zjednywały mu słuchaczy zawsze, wszędzie – i natychmiast.
Pierwsze odnotowane etatowe zatrudnienie w powojennej Polsce dały Mu wrocławskie Teatry Dramatyczne w 1951 – został tam początkowo zatrudniony jako asystent reżysera. Przez kolejne lata rozwijał swoje umiejętności, jako aktor, reżyser, kierownik artystyczny, pracując dla Teatru Ziemi Opolskiej, Wrocławskiej Estrady, wrocławskiego Teatru Rozmaitości. Na Dolnym Śląsku spędził ponad 15 lat. W 1967 roku związał się z warszawskim Teatrem Żydowskim im. Ester Rachel Kamińskiej – najpierw jako aktor-reżyser, od 1969 roku jako dyrektor naczelny, a od 1971 roku – jako dyrektor naczelny i artystyczny tej sceny, którym był przez ponad 40 lat, aż do 16 lipca 2014 roku.
 

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zdjęcia próbne w ZASP

obrazek  
Gorący, upalny, wakacyjny lipcowy dzień nie odstraszył artystów, którzy odpowiedzieli na hasło „casting” i przybyli do ZASP-u także spoza Warszawy. Jak mawiał pewien pułkownik na zajęciach z tzw. wojska – „obecność we frekwencji” dopisała.
Po raz kolejny Stowarzyszenie zaprosiło na zdjęcia próbne (prowadzone tym razem przez Marzenę Pawlak) aktorów nieustająco zainteresowanych uprawianiem swojego zawodu.
Choć zaproszenie dotyczyło głównie starszego pokolenia, młodsi też byli mile witani.
Dawno nie widziałam tak pogodnego towarzystwa, tak serdecznych powitań aktorów, również tych, którzy od wielu lat nie mieli okazji się spotkać, czasem nawet od zakończenia studiów. Minęło pół wieku i dopiero tutaj się zobaczyli a co najważniejsze – poznali! Mieszały się historie wzruszające z zabawnymi.
A najważniejsze, że ZASP znowu rozbrzmiał głosami kilku pokoleń, które świetnie potrafią ze sobą rozmawiać i wzajemnie czerpać ze swoich doświadczeń, co zostało udowodnione podczas zdjęć, a mury Stowarzyszenia ożyły tak, jak przy okazji egzaminów eksternistycznych, czy różnych uroczystości środowiskowych.
„Oby częściej”, że zacytuję Kolegów. Tym bardziej, że już padły pierwsze propozycje... A o to właśnie była ta gra.

Więcej zdjęć
 


Spektakl teatralny Cunegundis Ducissa Cracoviae

Odpowiedź Prezesa ZASP-u Olgierda Łukaszewicza na list otwarty Witolda Sadowego

 

                                                                                              Warszawa, 25 czerwca 2014r.

 

Odpowiedź Prezesa ZASP-u Olgierda Łukaszewicza na list otwarty Witolda Sadowego

 

 

Drogi Witoldzie, Kochany Nestorze Polskich Aktorów,

Jestem Ci niezmiernie wdzięczny, że poruszasz na forum polskiego teatru sprawę bolesną dla naszego środowiska. Niewiele możemy pomóc, aby artyści, o których się upominasz znaleźli schronienie na dni swoje ostatnie w naszym Domu Artysty Weterana w Skolimowie. My upominamy się o możliwość zamieszkania w Skolimowie dla kilkunastu osób.

Jak wiesz, ten dom był kiedyś finansowany przez Ministra Kultury ze środków, które przeznaczano dla stowarzyszeń. Wskutek zmian prawnych, w latach dziewięćdziesiątych te możliwości się skończyły, po czym Minister Kultury przejął zadania rządowe pomocy społecznej, które w niedługi czas potem utracił, ponieważ przejęły je samorządy. Ustawa o pomocy społecznej zlikwidowała domy środowiskowe, a nasz, jako dom tego typu ostał się, ponieważ jest domem prywatnym naszego Stowarzyszenia. W 2003r. po dramatycznej walce o przetrwanie, za radą ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego, wicepremiera Grzegorza Kołodki, wojewody mazowieckiego Leszka Mizielińskiego zarejestrowaliśmy nasz dom jako niepubliczny dom pomocy społecznej. Doskonale wiesz, że ten dom ogniskuje wrażliwość naszego środowiska, bo pamiętamy, że odeszli w nim do wieczności m.in. Irena Kwiatkowska, Danuta Rinn, Witold Gruca, Maria Fołtyn, Jerzy Passendorfer i wielu innych. Zasłużyli się oni milionom widzów, kreując swoje artystyczne wizje. Aby uniknąć zarzutów, iż Stowarzyszenie kieruje osoby wg własnego „widzimisię” do DAW, pomogły nam kryteria jakie stosuje system państwowej pomocy społecznej. A dziś, po dwunastu latach działania, zrozpaczeni obserwujemy, że Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie od roku już nie kieruje ubiegających się wysłużonych artystów o pomoc społeczną do naszego domu. Proponuje się im inne domy pomocy społecznej o niższym standardzie. Jak wynika z mojej osobistej sondy, w domach pomocy społecznej, w których mieszają się środowiska, wielu ludzi czuje się źle, alienują się i wpadają w depresję nie znajdując wspólnego języka. To opinia personelu. Piszesz: do Skolimowa może dostać się każdy, kto ma pieniądze, nie będąc nawet członkiem ZASP-u. To prawda. W sytuacji narastającej straty, Zarząd zmuszony był uchwalić, że na prawach gościa wnoszącego pełną odpłatność DAW udostępnia kilka miejsc. Co mamy robić? Czy pokoje mają stać puste, kiedy nasza strata oscyluje ok. 0,5 mln. zł.? Piszesz przerażony, że pobyt w DAW kosztuje ok. 5 tys. zł miesięcznie. Konkretnie wynosi on obecnie 4484 zł. Tymczasem w warszawskim DPS „Na Przedwiośniu” wg rozporządzenia pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz koszt pobytu jednej osoby wynosi 5306 zł. To wyjątek. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS-ach prowadzonych na terenie Warszawy przekracza nieznacznie 4000 zł. Staramy się obecnie spełnić kierowane wobec nas oczekiwania, aby koszt utrzymania pensjonariusza obniżyć. Nie wyobrażamy sobie jednak zrezygnować ze standardu, który stworzyła tradycja. Istnieje dla nas nieprzekraczalna bariera warunków życia w Skolimowie, za które chcemy wziąć odpowiedzialność. Nie ma kategoryzacji domów, bo wystarczy minimum określone ustawą, a mimo to samorządy zmuszone są dopłacać, choć dopłacać mają przede wszystkim rodziny, tak stanowi ustawa.  Tymczasem słusznie piszesz, że emerytury osób potrzebujących DAW, kształtują się w granicach 1500 – 2500 zł. i z tego 70% pensjonariusz oddaje na rzecz domu. Pozostała do zapłacenia kwota często przewyższa możliwości rodziny, ale i samorząd stawia w trudnej sytuacji. Myślę, że wymyśliliśmy sobie w państwie rozwiązania, na które nie stać ani rodziny ani samorządów. Piszesz: zasłanianie się przepisami jest nieprzekonujące i dalej: jeżeli są złe, to należy je natychmiast zmienić. Drogi Witoldzie, piszesz: resztę dopłacało Ministerstwo Kultury. Informuję Cię, że wystąpiliśmy do Ministra Kultury o nowelizację prawa, bo obiecano nam to na piśmie w 2003r. Oczekujemy z napięciem na inicjatywę nowego Ministra Kultury, aby uzyskał prawo pomagania wysłużonym twórcom, a konkretnie ze środków spoza budżetu państwa – z gier hazardowych.  Minęło lat dwanaście, kolejni ministrowie zasiadali na Krakowskim Przedmieściu i nic się nie zmieniło. Do dzisiaj stamtąd mamy wyłącznie poparcie moralne. Tymczasem, jeśli zabraknie woli politycznej obecnie rządzących i szybkiego konkretnego działania, to za dwa lata będziemy już tylko wspominać, że był w Polsce taki dom.

Kochany Witoldzie, ufam, że pomożesz nam przekonać tych, od których to zależy, że zachowanie domu w Skolimowie jest częścią polityki kulturalnej naszego państwa.

Z wyrazami szacunku,

Olgierd Łukaszewicz

 


LIST OTWARTY MŁODYCH LALKARZY

Przychylając się do prośby studentów IV roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, w ramach poparcia ich inicjatywy publikujemy LIST OTWARTY młodych lalkarzy.
Prosimy wszystkich odwiedzających naszą stronę o zapoznanie się z treścią tego apelu.

Zarząd Związku Artystów Scen Polskich

LIST OTWARTY


XVI Dzień Artysty Śpiewaka w ZASP

obrazek  
19 maja  2o14 roku na zaproszenie Zarządu Sekcji Teatrów Muzycznych Opery, Operetki, Baletu i Musicalu Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP, po raz szesnasty już zjechali goście – artyści śpiewacy, artyści baletu, dyrygenci, reżyserzy, dyrektorzy teatrów muzycznych, młodzież artystyczna i sympatycy teatru i muzyki – by spotkać się z okazji Dnia  Artysty  Śpiewaka. 

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie unijnym, umożliwiającym zdobycie 40 000 PLN na założenie własnej firmy

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie znowu zagrożony!

obrazek  
Zapraszamy Koleżanki i Kolegów, którym bliska jest idea
Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie,
na spotkanie,
podczas którego podejmiemy konstruktywne rozmowy i działania
mające na celu ochronę i ocalenie DAW dla naszego środowiska.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

XXXII Międzynarodowy Dzień Tańca w ZASP

obrazek  
Uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca w ZASP

Od 1982 roku, 29 kwietnia, na pamiątkę wielkiego reformatora sztuki tańca – francuskiego tancerza i choreografa Jean-Georgesa Noverre’a – obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tańca. Z tej okazji Zarząd Sekcji Tańca i Baletu Związku Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP zorganizował 28 kwietnia 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie uroczystości, na które zaprosił artystów tancerzy oraz sympatyków tej pięknej sztuki.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Nowe Władze ZASP

obrazek  
Z satysfakcją informujemy, że 14 kwietnia br. w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich, po tradycyjnym „dzieleniu się jajkiem” z mieszkańcami Skolimowa, nowo wybrane władze Stowarzyszenia na pierwszym posiedzeniu wybrały ze swego grona: dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i Pełnomocnika ds. Skolimowa.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

LVI Walny Zjazd Delegatów ZASP - wybory

obrazek  

7 kwietnia br. w Domu Artysty Weterana w Skolimowie podczas pierwszego dnia LVI Walnego Zjazdu Delegatów ZASP wybrano – na kolejną kadencję – Prezesa Stowarzyszenia. Został nim (po raz drugi z rzędu i po raz trzeci – w ogóle) - Olgierd Łukaszewicz.

Do funkcji Prezesa kandydował również Piotr Głowacki, aktor filmowy i telewizyjny – tegoroczny laureat Nagrody im. Cybulskiego.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Dzień Artysty Weterana 2014

obrazek  

III Dzień Artysty Weterana Scen Polskich w warszawskim Kinie Iluzjon


24 marca 2014 roku w warszawskim Kinie Iluzjon (dawniej Stolica) przywitaliśmy serdecznie naszych artystów seniorów na trzecich już obchodach Dnia Artysty Weterana Scen Polskich.
 

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru

Ankieta ZASP

Pragniemy podziękować za udział w naszym badaniu ankietowym wszystkim tym, którzy już odesłali zwrotnie wypełnione ankiety. Prosimy wszystkich, którzy tego nie zrobili o wykonanie tej, niezbyt trudnej pracy we własnym i w naszym wspólnym interesie. Każda nadesłana wypełniona ankieta, każda zawarta w niej informacja jest cenna dla obrazu sytuacji aktorów i innych reprezentowanych przez nas zawodów artystów wykonawców. Już obecnie, dzięki liczbie nadesłanych ankiet nasze badanie jest oparte na najbardziej reprezentatywnej dotąd próbie respondentów. Ankiety ciągle napływają - dlatego postanowiliśmy przedłużyć termin ich nadsyłania do dnia 30 kwietnia 2014 r.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Nagroda im. Leona Schillera

Po raz kolejny Stowarzyszenie ZASP przyznało Nagrodę im. Leona Schillera – młodym artystom sceny. I tak laureatami za 2013 rok zostali: aktor Wiktor Loga-Skarczewski - w uznaniu za poziom artystyczny i za znakomite kreacje na scenie Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Kamil Maćkowiak – tancerz, aktor, autor w jednej osobie, reżyser i wykonawca spektaklu „Diva Show”.
Zgodnie z tradycją Stowarzyszenia decyzję Kapituły podaje się do publicznej wiadomości 14 marca - w rocznicę urodzin Leona Schillera.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Wspierajmy Aktorów Weteranów!

obrazek

Przekazując 1% swoich podatków na poprawę zdrowia i warunków bytu Artystów Seniorów, mieszkających w Domu Aktora w Skolimowie, zyskacie Ich serce i wdzięczność.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Debata 'Strefa widza w teatrze'

24 lutego 2014 r. Związek Artystów  Scen Polskich we współpracy z Towarzystwem Kultury Teatralnej zorganizował otwartą debatę, podczas której podjęte zostały: kwestia statusu widza w teatrze publicznym i refleksja nad możliwością oraz sposobami wykreowania reprezentacji widzów - bowiem na dzień dzisiejszy rozpoznanie obecnego stanu relacji widz-teatr jest jednym z najistotniejszych, a zarazem dosyć pomijanym w dyskursie publicznym problemem współczesnego życia teatralnego. Na początku spotkania profesor Lech Śliwonik (reprezentujący TKT) przedstawił uczestnikom genezę tej debaty, odwołując się do podejmowanej wcześniej na łamach „Sceny” oraz „Biuletynu Informacyjnego ZASP” polemiki, dotyczącej m.in. właśnie roli współczesnego widza teatralnego, a nawiązującej do znanej ogólnopolskiej akcji „Teatr nie jest produktem, widz nie jest klientem” – zainicjowanej przez wrocławski Teatr Polski.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Nagroda HENRYK 2014

Zarząd Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP w maju 2009r. ustanowił nagrodę HENRYK za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz za całokształt pracy artystycznej w dziedzinie teatru lalek. Jest to nagroda indywidualna, pragniemy każdego roku honorować nią wybitnych twórców z całego środowiska.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

99 lat Danuty Szaflarskiej

obrazek

W imieniu Stowarzyszenia ZASP, z okazji dziewięćdziesiątych dziewiątych urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia Danucie Szaflarskiej - Honorowej Patronce Fundacji Artystów Weteranów i Członkowi Zasłużonemu Związku Artystów Scen Polskich.

Droga nasza Jubilatko!

Twoje osiągnięcia artystyczne są radością dla publiczności i powodem do dumy dla całego naszego środowiska; Twoja witalność, pogoda ducha i naturalna, szczera dobroć – są nadzieją dla wszystkich, którzy mieli, mają lub mieć będą z Tobą bezpośredni kontakt.
Najmilsza Jubilatko - bądź z nami i graj dla nas wciąż i wciąż.
Ad multos annos!

Związek Artystów Scen Polskich

obrazek


Niedoparki

Związek Artystów Scen Polskich w Szczecinie zaprasza na "Niedoparki" - spektakl teatralny dla dzieci od lat czterech.

Więcej


Czy możliwa jest księga dobrych praktyk?

27 stycznia br. odbyła się kolejna debata w ramach cyklu spotkań organizowanych w związku z jubileuszem powstania ZASP. Spotkanie przebiegało pod hasłem: CZY MOŻLIWA JEST KSIĘGA DOBRYCH PRAKTYK – i było próbą odpowiedzi na pytanie: czy można stworzyć modelowe sytuacje między artystą wykonawcą a jego dyrektorem, czy można tę relację ująć w zbiór zasad, i czy ten ewentualny zbiór powinien mieć charakter dobrowolny i opierać się na perspektywie etycznej czy też mieć wymiar regulacji prawnych i występować jako obustronny obowiązek. Spotkanie moderował dr Zenon Butkiewicz – dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury MKiDN – który na początku spotkania podjął się również krótkiej charakterystyki karty dobrych praktyk, nawiązując do tego rodzaju działań w sferze biznesu. Inicjator cyklu spotkań, prezes ZASP Olgierd Łukaszewicz, na wstępie z satysfakcją stwierdził, iż jest to pierwsze takie wspólne, z dyrektorami, spotkanie od czasu walki o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu instytucji kultury.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Koło ZASP Młodych

Z radością obwieszcza się obrazek iż w Warszawie, Stolicy Polski, koło ZASP MŁODYCH założyło się obrazek Prosimy o wsparcie, o pozytywną energię z każdego miejsca na świecie, gdzie żyją ludzie, którym los artystów nie jest obcy obrazek

Koleżanki i Koledzy artyści teatru, estrady, tańca, radia, telewizji, filmu i dubbingu.

Powstało Koło Młodych przy oddziale warszawskim ZASP. To pierwszy krok naszej wspólnej inicjatywy mającej na celu zjednoczenie środowiska i wspólną walkę o nasze prawa i warunki pracy.
Mamy już statutową jednostkę, która reprezentuje wszystkich młodych duchem artystów z rejonu Warszawy i okolic. Potrzebujemy teraz waszego dalszego wsparcia. Przyłączajcie się do nas. Wstępujcie do ZASPu w Oddziale Warszawskim z dopiskiem do "Koła Młodych".

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Gustaw dla Radwana

        Koleżanki i Koledzy
Kapituła Nagrody ZASP GUSTAW ma wielką przyjemność ogłosić, że spośród zgłoszonych do Nagrody kandydatów wybrała tegorocznego laureata, którym został Stanisław Radwan – wybitny kompozytor teatralny i filmowy, wieloletni dyrektor Starego Teatru w Krakowie.
Nagrodę GUSTAW ustanowiono, aby uczcić pamięć Gustawa Holoubka, jednego z najwybitniejszych artystów drugiej połowy XX wieku – aktora, reżysera, pedagoga, społecznika i komentatora polskiej sceny publicznej, wieloletniego prezesa stowarzyszenia SPATIF a także honorowego prezesa SPATIF-ZASP. Człowieka, którego postawie nasze Stowarzyszenie w dużej mierze zawdzięcza wizerunek patriotyczny i obywatelski ze szczególnym uwzględnieniem etosu inteligenckiego. Nagroda ma charakter honorowy i przyznawana jest w postaci statuetki. Werdykt Kapituły tradycyjnie ogłaszany jest 18 grudnia, w rocznicę powołania do życia Związku Artystów Scen Polskich.
> CZYTAJ CAŁOŚĆ

LVI Zjazd Delegatów ZASP

Informujemy, że w dniach 7-8 kwietnia 2014r. (poniedziałek-wtorek) odbędzie się:
LVI Walny sprawozdawczo – wyborczy Zwyczajny Zjazd Delegatów ZASP.

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane w późniejszym terminie.
Natomiast już teraz prosimy o zarezerwowanie tego terminu.


Nagroda im. Andrzeja Nardellego - sezon 2012/2013

Sekcja Krytyków Teatralnych
i
Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP*
zapraszają na uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Andrzeja Nardellego przyznawanej przez Sekcję Krytyków Teatralnych ZASP
za najlepszy debiut w teatrach dramatycznych w sezonie 2012/2013
oraz...

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Spotkanie z ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim

obrazek
Z okazji 95-lecia ZASP, 18 listopada br. w siedzibie stowarzyszenia miało miejsce spotkanie reprezentantów środowiska z ministrem kultury Bogdanem Zdrojewskim. Głównym tematem spotkania była sytuacja zawodowa i socjalna artystów - 24 lata po transformacji ustrojowej.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Słuchowisko Polskiego Radia 'ANDY'

W imieniu Zarządu ZASP serdecznie gratuluję realizatorom słuchowiska „Andy” w Teatrze Polskiego Radia, zwycięzcom Prix Europa, które okazało się najlepszym słuchowiskiem w Europie.

Olgierd Łukaszewicz - Prezes Zarządu ZASP

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Instytut Teatralny istnieje już 10 lat

W imieniu Związku Artystów Scen Polskich serdecznie gratuluję jubileuszu 10. lecia istnienia Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.  Kierując od początku istnienia tą ważną placówką kulturalną na mapie naszego kraju, stworzyliście Państwo instytucję niezwykle potrzebną polskiej kulturze, gromadząc świadectwo wyobraźni polskich twórców i co ważne – organizatorów działalności kulturalnej, którzy umożliwiali powstawanie niezliczonej ilości przedstawień. Dział Dokumentacji Teatralnej ZASP, który stał się bazą dla Instytutu Teatralnego utworzony przez Barbarę Krasnodębską, a później kierowany przez Dorotę Buchwald, dał nam historyczną panoramę polskiego życia teatralnego i zliczył wydarzenia, czym zaskarbił sobie wdzięczność kilku już pokoleń artystów wykonawców i autorów.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Potrzeba nowego ładu w teatrach publicznych

Stanowisko ZASP i ZZAP
w sprawie potrzeby nowego ładu w teatrach publicznych

   Zarządy Związku Artystów Scen Polskich i Związku Zawodowego Aktorów Polskich wyrażają swoje głębokie zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw wobec występujących w ostatnim czasie kolejnych przypadków zbiorowych zwolnień aktorów i innych artystów wykonawców, zatrudnionych w publicznych teatrach i na innych scenach. Część tych zwolnień jest wysoce dyskusyjna, nierzadko bezprawna lub sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i stosunków międzyludzkich w miejscu pracy. Zwolnienia te mają często miejsce bezpośrednio, lub tylko krótko po objęciu przez nowych dyrektorów, powierzanego przez samorządowych organizatorów, kierownictwa zdecentralizowanych publicznych, artystycznych instytucji kultury. Zwykle bez jednoczesnego zapewnienia przynajmniej tymczasowej, przejściowej ochrony zespołów artystycznych i pracujących w nich artystów.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Nagroda M. St. Warszawy dla Skolimowa

Z ogromną satysfakcją informujemy, że decyzją Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 czerwca br. (Druk nr 1831), Dom Aktora Weterana w Skolimowie uhonorowany został Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy. Jak czytamy w uzasadnieniu:

"Dom Aktora Weterana w Skolimowie - to unikatowa w skali Europy placówka dająca możliwość godnego spędzenia sędziwych lat życia ludziom sceny. Stworzona i prowadzona przez środowisko aktorskie daje swoim pensjonariuszom opiekę i poczucie bezpieczeństwa."


220. rocznica urodzin Aleksandra Fredry

W dniach 20 i 21 czerwca br. odbywały się w Gnieźnie oficjalne obchody 220-stej rocznicy urodzin Aleksandra Fredry – patrona miejscowego teatru dramatycznego. Uroczystości zostały przygotowane z wielkim rozmachem. W część artystyczną zaangażowali się m.in. przedstawiciele Zarządu Głównego ZASP – w tym Prezes Zarządu Stowarzyszenia Olgierd Łukaszewicz, który przygotował krótki żart sceniczny pt. "WYSSANE Z PALCA" CZYLI BIGOS A’LA FREDRO z udziałem niektórych przedstawicieli Zarządu, przy wsparciu Marcina Kwaśnego oraz zaproszonych aktorów gnieźnieńskiego teatru.

Telewizyjny reportaż z tych uroczystości zatytułowany FREDRO NASZ WSPÓŁCZESNY przygotowała nasza Koleżanka z Zarządu Stowarzyszenia, Przewodnicząca Sekcji Trytyków Teatralnych ZASP - Krystyna Piaseczna.

Filmową relację można obejrzeć na stronach TVP.PL


54 i 55 Walny Zjazd Delegatów ZASP

Informacja o przebiegu oraz najważniejszych decyzjach 54. Walnego Zjazdu Sprawozdawczego ZASP oraz 55. Nadzwyczajnego Zjazdu Statutowego ZASP w dniach 24-25 czerwca w Warszawie.

W dniach 24-25 czerwca w Warszawie w siedzibie Teatru „Lalka”, odbył się najpierw doroczny 54. Walny Zjazd Sprawozdawczy a następnie 55. Nadzwyczajny Walny Zjazd Statutowy Związku Artystów Scen Polskich. W trakcie 54. Zjazdu przedstawione zostały delegatom sprawozdania władz Stowarzyszenia z rocznej działalności ZASP wraz z uzasadnieniem potrzeby i celów decyzji o zwołaniu i odbyciu 55. Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Statutowego Stowarzyszenia.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Odpowiedź na felieton Krystyny Jandy

Krystyna Janda w Dzienniku swojej oficjalnej strony interetowej oraz blogu na portalu NaTemat.pl zamieściła świetną diagnozę sytuacji współczesnego aktora.

Aktor bezbronny w pracy bez zasad

Poniżej zamieszczamy list otwarty wiceprezes Zarządu ZASP Ewy Leśniak nawiązujący do felietonu Krystyny Jandy.


    Zarząd ZASP z satysfakcją odnotował wypowiedź Krystyny Jandy na temat coraz częstszego przedmiotowego i instrumentalnego traktowania aktorów i innych artystów przez reżyserów i dyrektorów teatrów, w sposób naruszający elementarne poczucie podmiotowości, a nieraz i godność lub wolność artystyczną i osobistą w zakresie nie objętym niekwestionowaną zasadą konieczności podporządkowania się wymogom i oczekiwaniom autorów koncepcji inscenizacyjnych, dyscypliny prób i spektakli, wykonań ról filmowych i telewizyjnych. Cieszymy się z tego głosu, zgodnego z inicjatywami, które podejmujemy od dłuższego czasu w imieniu nie tylko aktorów i reżyserów, zrzeszonych w ZASP, skierowanymi do organizatorów publicznych scen – organów samorządu terytorialnego, którym powierzono ich organizowanie i prowadzenie po decentralizacji działalności kulturalnej.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Prezesi ZASP odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Dziękując Teatrowi Polskiemu w Warszawie, dziękuje całemu polskiemu teatrowi – mówił prezydent Bronisław Komorowski podczas uroczystości uhonorowania aktorów Teatru Polskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pośród odznaczonych pracowników teatru, związanych z nim aktorów, a także reżyserów i dramaturgów byli, o czym z radością informujemy, dwaj Prezesi Związku Artystów Scen Polskich – Krzysztof Kumor oraz Olgierd Łukaszewicz.
Prezydent wyróżnił ich za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej i działalności społecznej.

Uroczystość miała miejsce 29 stycznia tego roku w Pałacu Prezydenckim, w dniu inauguracji obchodów 100-lecia istnienia Teatru Polskiego w Warszawie. 29 stycznia 1913 roku w teatrze odbyła się premiera „Irydiona” Zygmunta Krasińskiego inaugurująca jego działalność.

obrazek

fot: R.Maciej Goliszewski,Paweł Ros/EPOKA

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Uzysk 50% - komunikat Zarządu ZASP

W związku z licznymi pytaniami, kierowanymi do ZASP, informujemy, że z dniem 1 stycznia 2013r. wchodzą w życie zmiany w dotychczasowych przepisach Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.f.) dotyczących uprawnień odliczania przed opodatkowaniem, zryczałtowanego odpisu na poczet kosztów uzysku, w wysokości 50% kwoty przychodów brutto z tytułu praw majątkowych, do określonych w u.p.d.f. rezultatów osobiście wykonywanej działalności, w tym m.in. działalności twórczej autorów i artystów wykonawców, chronionych prawami autorskimi i pokrewnymi (w tym wyłącznymi prawami majątkowymi aktorów, artystów wykonawców innych zawodów i specjalności i ich następców prawnych do artystycznych wykonań).

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Świadomi Twórcy

obrazek

ZASP jest partnerem projektu „Świadomi Twórcy. Jego celem jest zweryfikowanie, jak w praktyce ustawa o prawach autorskich i pokrewnych służy podmiotom, dla ochrony których została stworzona w pierwszej kolejności - Twórcom. Badanie kierujemy do wszystkich tych, którzy zajmują się zawodowo działalnością twórczą, np.: grafiką, filmem, muzyką, teatrem.
Projekt jest realizowany w ramach programu Ministra MKiDN „Edukacja medialna, badania”.
Realizatorem badań jest Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz ICRA przy współpracy i partnerstwie merytorycznym z Instytutem Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz Wydziałem Prawa i Administracji UJ.

swiadomitworcy.icra.pl

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Wolne miejsca w Skolimowie!

Szanowni Państwo

Szukajmy osób, członków ZASP, które chcą i mogą zostać mieszkańcami Domu Artystów Weteranów w Skolimowie!

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

KOMUNIKAT PRASOWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

IP/12/1012
Bruksela, dnia 26 września 2012 r.

Komisja inauguruje strategię na rzecz wzrostu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w sektorze kultury i sektorze kreatywnym

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj strategię mającą na celu uwolnienie pełnego potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego oraz zwiększenie zatrudnienia i wzrost gospodarczy. Sektory te obejmują przedsiębiorstwa i inne organizacje działające w dziedzinie architektury, rękodzieła artystycznego, dziedzictwa kulturowego, projektowania, festiwali, filmu i telewizji, muzyki, widowisk scenicznych i sztuk wizualnych, archiwów i bibliotek, wydawnictw i radia, które już teraz wytwarzają do 4,5 % PKB i zatrudniają 8,5 mln osób w Unii Europejskiej. Sektor kreatywny i sektor kulturalny zmagają się również z dużymi wyzwaniami związanymi z procesem digitalizacji, globalizacją oraz dużym rozdrobnieniem na rynkach w kwestiach kulturowych i lingwistycznych. Znaczne utrudnienie stanowi również dostęp do finansowania.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Spotkanie Prezesa ZMP z Prezesem ZASP

obrazek 19 października br. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie prezesa Związku Miast Polskich (ZMP), Ryszarda Grobelnego z prezesem Zarządu Związku Artystów Scen Polskich (ZASP), Olgierdem Łukaszewiczem na temat inicjatywy ZASP – stworzenia platformy współdziałania, prawnej reprezentacji środowiska kultury i nowego społecznego porozumienia w sprawie działalności instytucji kultury.
 

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

LIII Walny Zjazd Delegatów ZASP

17 września w Domu Aktora Weterana w Skolimowie miał miejsce sprawozdawczy LIII Walny Zjazd Delegatów ZASP. Zgodnie z § 26 ust.1, pkt.2 Statutu po przedstawieniu sprawozdań przez Zarząd Stowarzyszenia, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński, na wniosek GKR Zarząd ZASP otrzymał absolutorium.


Delegacja ZASP na Konwencie Marszałków Województw RP

obrazek

W dniach 3-5 lipca w Sieniawie odbyło się III Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP, podczas którego na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego, dr. Mirosława Karapyty, przewodniczącego Komisji Kultury Związku Województw RP, Prezes Zarządu ZASP, Olgierd Łukaszewicz, wraz z doradcą programowym Zarządu ZASP, Maciejem Pacułą, omówili powody i cele programu ZASP „Potrzeba nowego porozumienia społecznego w sprawie teatrów, oper i filharmoni”, który pragniemy uruchomić pod patronatem Prezydenta RP. Maciej Pacuła przedstawił uczestnikom konwentu prezentację multimedialną i materiał pod tytułem „Zarządzanie instytucjami kultury w Polsce – potrzeba kompleksowej analizy i zmiany systemowej”.

fot. Emilia Pacuła

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Fundacja Przyjaciół Skolimowa zmienia nazwę

W dniu 10 kwietnia 2012 roku, Rada Fundacji Przyjaciół Skolimowa w składzie:

  • Olgierd Łukaszewicz - Przewodniczący Rady, Prezes Zarządu ZASP
  • Waldemar Dąbrowski
  • Maciej Nowak
  • Andrzej Seweryn
  • Krystyna Szaraniec

 na wniosek Przewodniczącego Rady, podjęła decyzję o zmianie nazwy Fundacji, która od tej chwili przyjmuje nazwę:

Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Stanowisko Marszałka Województwa Dolnośląskiego

W dniu 24 kwietnia br. na ręce Prezesa ZASP Olgierda Łukaszewicza wpłynęło stanowisko  Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana Radosława Mołonia – odnoszące się do zaistniałej sytuacji związanej z protestami środowiska teatralnego. Wobec tego, że Prezes ZASP uzyskał zgodę autora listu na jego upublicznienie, poniżej umieszczamy link, pod którym zainteresowane osoby mogą zapoznać się z pełną jego treścią.

List Marszałka Województwa Dolnośląskiego


Oczekujemy dialogu społecznego

obrazek

Poniżej publikujemy stanowisko ZASP będące podsumowaniem naszych trzyletnich starań o uruchomienie dialogu społecznego w dziedzinie teatru. Dokument ten był częścią pakietu materiałów przekazanych niedawno Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu przez Prezesa Zarządu ZASP Olgierda Łukaszewicza z prośbą o osobisty patronat Prezydenta RP nad proponowanym programem.

Potrzeba nowego porozumienia na rzecz teatrów, oper i filharmonii


Chcesz pomóc?

Oni cale swoje życie oddali Wam - swoim Widzom, przeżyliście dzięki Nim chwile radości, zadumy i wzruszenia.

Po latach pracy sami znaleźli się w potrzebie.

Przekazująć 1% swoich podatków na poprawę zdrowia i warunków bytu Artystów Seniorów, mieszkających w Domu Aktora w Skolimowie, zyskacie Ich serce i wdzięczność.

Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich


Jesli chcesz wesprzeć nasze działania na rzecz Artystów Weteranów Scen Polskich możesz przekazać darowiznę na konto

Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich (dawniej: Fundacja Przyjaciół Skolimowa)

Bank PKO BP. S.A.

Nr konta: 90 1020 1156 0000 7902 0054 6978

lub w rocznym rozliczeniu podatkowym wpisać nr KRS

0000161031
Dom Artystów Weteranów Scen Polskich Skolimów
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Pułaskiego 6
tel./fax. 22 756 46 76/ 22 756 17 05
E-mail: skolimow(at)zasp.pl

 


Odpowiedź ZASP na felieton dyrektora Krzysztofa Orzechowskiego

Ogłaszając na portalu e-teatr.pl swój publiczny atak na ZASP i na mnie osobiście, jako rzekomo - dzielącego nasze środowisko prezesa ZASP - Pan Dyrektor Krzysztof Orzechowski wybrał formę felietonu, w której zdania układa się lekko, bo dyktowane bywają zwykle nie przez namysł ale przez wprost z serca płynące silne emocje, czyli przez to, co akurat komu w duszy gra. A to zwykle, we własnym mniemaniu autorów, rozgrzesza ich z pisania czegokolwiek. Tym bardziej, że Pan Dyrektor serce ma czułe. Formułując potem cały szereg nieprawdziwych zarzutów pod moim adresem, jako obecnego prezesa ZASP-u, okrasza je dobrotliwie życzliwym i pochwalnym zdaniem: Prezes ZASP-u był zawsze człowiekiem prawym, do bólu.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Podziękowania dla Olgierda Łukaszewicza

Z satysfakcją informujemy, że na ręce Prezesa Zarządu ZASP, za jego determinację i skuteczność w walce przeciwko złym zmianom prawa kultury jakie kryły się w nowelizowaniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wpływają liczne wyrazy podziękowania od różnych osób i instytucji w tym szczególnie od środowiska artystów muzyków. Podkreślić należy, że tylko dzięki utworzeniu i poprowadzeniu koalicji organizacji reprezentujących wszystkie środowiska pracowników polskich instytucji kultury udało nam się wspólnie doprowadzić do usunięcia z tej ustawy najbardziej irracjonalnych, szkodliwych i dyskryminacyjnych zapisów.

Poniżej niektóre z nadesłanych podziękowań.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Ubezpieczenie zawodowe

Drodzy Koledzy!

Powołując się na list Kolegi Andrzeja Grąziewicza, który, jak większość z nas wie, utracił zdolność wykonywania zawodu, z powodu utraty głosu w wyniku błędu lekarskiego. Kolega Grąziewicz, walcząc o swoje prawa, przestrzega Kolegów przed podobnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami i proponuje stworzenie zabezpieczeń w formie specjalistycznego ubezpieczenia na wypadek utraty możliwości wykonywania zawodu.

> CZYTAJ CAŁOŚĆ

Fundusz pogrzebowy dla członków ZASP

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Wobec pojawiających się coraz częściej trudnych sytuacji związanych z brakiem uaktualnienia zapisów dotyczących osób upoważnionych przez Państwa do odbioru kwot z Funduszu Pogrzebowego ZASP, zwracamy się z prośbą o sprawdzenie i uzupełnienie tego dokumentu w Dziale Członkowskim ZASP.


Aktualizacja bazy członkowskiej ZASP

Co daje nam ZASP

  • Nieodpłatne uzyskanie porad prawnych u prawników obsługujących ZASP
  • Możliwość składania projektów artystycznych na realizację zadań przez Stowarzyszenie w Urzędzie Miasta, w Ministerstwie Kultury i w Urzędzie Marszałkowskim (czego nie może zrobić osoba fizyczna)
  • Możliwość korzystania z pomocy z Funduszu Zdrowotnego
> CZYTAJ CAŁOŚĆ