Search
Generic filters
Search
Generic filters
Dla uprawnionych

Umowa z ZASP

Wykonywanie przez ZASP zarządu Państwa prawami dokonuje się na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie. Aby zawrzeć taką umowę z ZASP, w pierwszej kolejności prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu repartycji obowiązującego w ZASP oraz z treścią właściwego wariantu umowy i jej załączników.

Aby zawrzeć umowę z ZASP należy wypełnić i podpisać dwa egzemplarze umowy o zbiorowe zarządzanie prawami do artystycznych wykonań aktorskich oraz załącznik nr 6 (dane osobowe), a następnie wysłać pocztą tradycyjną na adres Biura ZASP lub zgłosić się do Działu ds. Uprawnionych ZASP.

Wybór wariantu umowy zależy od tego, czy podpisują Państwo umowę jako:

artysta
wykonawca

rodzic / opiekun prawny
małoletniego artysty

radiowy
reżyser teatralny

spadkobierca artysty
/ radiowego reżysera teatralnego

Formularze umów oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się zakładce DOKUMENTY.

Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez osoby reprezentujące ZASP. Po jej zawarciu uprawniony uzyskuje dostęp do zarządzanego przez ZASP Portalu Obsługi Artystów, czyli elektronicznego systemu przeznaczonego do komunikacji z ZASP.

O wszystkich zmianach danych kontaktowych oraz zmianach dotyczących sposobu wypłaty wynagrodzeń należy na bieżąco informować pracowników Działu ds. uprawnionych ZASP.

Zadbaj o swoje prawa wraz z ZASP. Bądź świadomy jakie prawa przysługują Tobie jako artyście. Dopilnujemy by należne  wynagrodzenie za Twoją twórczość trafiło do Ciebie. Zyskuj korzyści ze swojej pracy artystycznej.

Czekamy na Ciebie!

Dołącz do nas

Kształtuj przyszłość artysty razem z Nami. Zostań członkiem ZASP i ciesz się z dodatkowych korzyści bycia w Stowarzyszeniu. Miej realny wpływ na swoje jutro w świecie sztuki.
Więcej szczegółowych informacji na stronie: