Search
Generic filters
Search
Generic filters
Dla uprawnionych

Umowa z ZASP

Wykonywanie przez ZASP zarządu Państwa prawami dokonuje się na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie. Aby zawrzeć taką umowę z ZASP, w pierwszej kolejności prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu repartycji obowiązującego w ZASP oraz z treścią właściwego wariantu umowy i jej załączników.

Następnie, po uzupełnieniu umowy oraz wypełnieniu załączników, prosimy o jej podpisanie w dwóch egzemplarzach i złożenie wraz z załącznikami w siedzibie ZASP lub przesłanie do Działu ds. uprawnionych. Istnieje również możliwość podpisania umowy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wybór wariantu umowy zależy od tego, czy podpisują Państwo umowę jako:

artysta
wykonawca

rodzic / opiekun prawny
małoletniego artysty

radiowy
reżyser teatralny

spadkobierca artysty
/ radiowego reżysera teatralnego

Formularze umów oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się zakładce DOKUMENTY.

Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez osoby reprezentujące ZASP. Po jej zawarciu uprawniony uzyskuje dostęp do zarządzanego przez ZASP Portalu Obsługi Artystów, czyli elektronicznego systemu przeznaczonego do komunikacji z ZASP.

O wszystkich zmianach danych kontaktowych oraz zmianach dotyczących sposobu wypłaty wynagrodzeń należy na bieżąco informować pracowników Działu ds. uprawnionych ZASP.

PODPISZ UMOWĘ

Zadbaj o swoje prawa wraz z ZASP. Bądź świadomy jakie prawa przysługują Ci jako artyście. Dopilnujemy by należne Ci wynagrodzenie za Twoją twórczość trafiło do Ciebie. Dołącz do nas i czerp korzyści z Twojej pracy artystycznej.

Czekamy na Ciebie!

Dołącz do nas

Kształtuj przyszłość artysty razem z Nami. Zostań członkiem ZASP i ciesz się z dodatkowych korzyści bycia w stowarzyszeniu. Miej realny wpływ na swoje jutro w świecie sztuki.
Więcej szczegółowych informacji na stronie: