Search
Generic filters
Search
Generic filters
Dla uprawnionych

Umowa z ZASP

Wykonywanie przez ZASP zarządu Państwa prawami dokonuje się na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie. Aby zawrzeć taką umowę z ZASP, w pierwszej kolejności prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu repartycji obowiązującego w ZASP oraz z treścią właściwego wariantu umowy i jej załączników.

Następnie, po uzupełnieniu umowy oraz wypełnieniu załączników, prosimy o jej podpisanie w dwóch egzemplarzach i złożenie wraz z załącznikami w siedzibie ZASP lub przesłanie do Działu ds. uprawnionych. Istnieje również możliwość podpisania umowy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wybór wariantu umowy zależy od tego, czy podpisują Państwo umowę jako:

artysta
wykonawca

rodzic / opiekun prawny
małoletniego artysty

radiowy
reżyser teatralny

spadkobierca artysty
/ radiowego reżysera teatralnego

Formularze umów oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się zakładce DOKUMENTY.

Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez osoby reprezentujące ZASP. Po jej zawarciu uprawniony uzyskuje dostęp do zarządzanego przez ZASP Portalu Obsługi Artystów, czyli elektronicznego systemu przeznaczonego do komunikacji z ZASP.

O wszystkich zmianach danych kontaktowych oraz zmianach dotyczących sposobu wypłaty wynagrodzeń należy na bieżąco informować pracowników Działu ds. uprawnionych ZASP.

PODPISZ UMOWĘ

Zadbaj o swoje prawa wraz z ZASP. Bądź świadomy jakie prawa przysługują Tobie jako artyście. Dopilnujemy by należne  wynagrodzenie za Twoją twórczość trafiło do Ciebie. Zyskuj korzyści ze swojej pracy artystycznej.

Czekamy na Ciebie!

Dołącz do nas

Kształtuj przyszłość artysty razem z Nami. Zostań członkiem ZASP i ciesz się z dodatkowych korzyści bycia w Stowarzyszeniu. Miej realny wpływ na swoje jutro w świecie sztuki.
Więcej szczegółowych informacji na stronie: