Search
Generic filters
Search
Generic filters
Tantiemy

TANTIEMY

Tantiemy to wynagrodzenia należne artystom za korzystanie z ich artystycznych wykonań / utworów, czyli opłaty, które każdy podmiot wykorzystujący artystyczne wykonania / utwory w swojej działalności (np.: poprzez nadawanie ich w programie telewizyjnym lub radiowym, wyświetlanie w kinie, czy zwielokrotnienie na nośnikach) jest zobowiązany zapłacić artystom za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ).
W zakresie, w którym działa ZASP tantiemy przysługują:

Jak sprawdzić czy należą mi się tantiemy?

W celu sprawdzenia, czy należą się uprawnionemu tantiemy należy skontaktować się z Działem ds. Uprawnionych lub poprzez opcję na stronie:

Jak mogę odebrać tantiemy?

Wykonywanie przez ZASP zarządu prawami dokonuje się na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie. W celu odbioru tantiem należy taką umowę podpisać.

Co się dzieje z moimi tantiemami zanim podpiszę umowę z ZASP?

ZASP pobiera tantiemy w imieniu uprawnionych, którzy podpisali z ZASP umowę o zbiorowe zarządzanie, ale również w imieniu artystów, którzy jeszcze takiej umowy z ZASP nie podpisali, a którym z tytułu korzystania z ich artystycznych wykonań tantiemy się należą.

W każdym momencie taki artysta może zgłosić się w tej sprawie do ZASP. Skontaktuj się z nami, aby podpisać umowę i sprawdzić, czy należą Ci się tantiemy.

Konto artysty

Konto artysty to osobiste konto w POA (Portal Obsługi Artysty), w którym po zawarciu umowy z ZASP masz wgląd do informacji o swoich tantiemach (m.in.: do ich archiwum, stanu bieżącego, z jakiego tytułu zostały Tobie przyznane z wyszczególnieniem dokładnych informacji utworu, itd.). 

INKASO - na czym polega?

Inkaso to pobieranie od użytkowników wynagrodzeń należnych osobom uprawnionym. W kontekście działalności ZASP mówimy o pobieraniu wynagrodzeń z tytułu korzystania przez użytkowników z utworów – w przypadku radiowych reżyserów teatralnych oraz z tytułu korzystania z artystycznych wykonań – w przypadku artystów wykonawców, na polach eksploatacji określonych w zezwoleniu udzielonym ZASP na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Repartycja - na czym polega?

Repartycja to podział zainkasowanych od użytkowników wpłat wynagrodzeń, podział tych wynagrodzeń i ich wypłata na rzecz osób uprawnionych. W kontekście działalności ZASP mówimy o repartycji wynagrodzeń należnych osobom uprawnionym z tytułu korzystania przez użytkowników z utworów lub artystycznych wykonań, tj. o:

– podziale wynagrodzeń, przeprowadzanym zgodnie z zasadami podziału obowiązującymi w ZASP w oparciu o „Regulamin repartycji”,

– wypłacie wynagrodzeń na rzecz osób uprawnionych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z działem ds. uprawnionych

Starszy Specjalista ds. komunikacji z uprawnionymi
Klaudia Powała
tel. 22 696 79 12
e-mail: k.powala@zasp.pl

Starszy Specjalista ds. komunikacji z uprawnionymi
Magdalena Kowalewska
tel. 22 696 79 13
e-mail: m.kowalewska@zasp.pl