Search
Generic filters
Search
Generic filters
Tantiemy

TANTIEMY

Tantiemy to wynagrodzenia należne artystom za korzystanie z ich artystycznych wykonań / utworów, czyli opłaty, które każdy podmiot wykorzystujący artystyczne wykonania / utwory w swojej działalności (np.: poprzez nadawanie ich w programie telewizyjnym lub radiowym, wyświetlanie w kinie, czy zwielokrotnienie na nośnikach) jest zobowiązany zapłacić artystom za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania (OZZ).
W zakresie, w którym działa ZASP tantiemy przysługują:

Jak sprawdzić czy należą
mi się tantiemy?

W celu sprawdzenia, czy należą się uprawnionemu tantiemy należy skontaktować się z Działem ds. Uprawnionych lub poprzez opcję na stronie:

Jak mogę odebrać tantiemy?

Wykonywanie przez ZASP zarządu prawami dokonuje się na podstawie umowy o zbiorowe zarządzanie. W celu odbioru tantiem należy taką umowę podpisać.

Co się dzieje z moimi tantiemami zanim podpiszę umowę z ZASP?

ZASP pobiera tantiemy w imieniu uprawnionych, którzy podpisali z ZASP umowę o zbiorowe zarządzanie, ale również w imieniu artystów, którzy jeszcze takiej umowy z ZASP nie podpisali, a którym z tytułu korzystania z ich artystycznych wykonań tantiemy się należą.

W każdym momencie taki artysta może zgłosić się w tej sprawie do ZASP. Skontaktuj się z nami, aby podpisać umowę i sprawdzić, czy należą Ci się tantiemy.

Konto artysty

Konto artysty to osobiste konto w POA (Portal Obsługi Artysty), w którym po zawarciu umowy z ZASP masz wgląd do informacji o swoich tantiemach (m.in.: do ich archiwum, stanu bieżącego, z jakiego tytułu zostały Tobie przyznane z wyszczególnieniem dokładnych informacji utworu, itd.). 

Repartycja - na czym polega?

Repartycja to podział zainkasowanych od użytkowników wpłat wynagrodzeń, podział tych wynagrodzeń i ich wypłata na rzecz osób uprawnionych. W kontekście działalności ZASP, w przypadku artystów wykonawców – aktorów, mówimy o repartycji wynagrodzeń należnych im z tytułu korzystania przez użytkowników z artystycznych wykonań aktorskich, tj. o pobieraniu wynagrodzeń od użytkowników, podziale tych wynagrodzeń, przeprowadzanym zgodnie z zasadami podziału obowiązującymi w ZASP w oparciu o Regulamin repartycji oraz o wypłacie tych wynagrodzeń na rzecz osób uprawnionych.