Search
Generic filters
Search
Generic filters
Dla uprawnionych

Portal Obsługi Artysty

Portal Obsługi Artysty (POA) umożliwia dostęp do informacji o uzyskanych tantiemach oraz ułatwia komunikację pomiędzy artystami a administracją ZASP. Użytkownicy mają możliwość zalogowania się do portalu za pomocą standardowej przeglądarki internetowej oraz korzystania z poszczególnych funkcji w zależności od nadanych uprawnień.

UPRAWNIONY ma dostęp do:
Modułu Tantiem

Pełny wgląd w naliczenia, które zostały przyznane uprawnionemu, wraz z informacją o aktualnym statusie naliczeń oraz pobieranie plików rocznego raportu finansowego.

Modułu powiadomień

Komunikacja pomiędzy uprawnionymi a administracją ZASP  (istotne powiadomienia dotyczące zmian, aktualizacji, itp.).

Modułu repertuaru

Przeglądanie pełnego repertuaru uprawnionego – listy utworów wraz ze szczegółami emisji danego utworu (rola, rok, tytuł). 

Modułu Grup roboczych

Przeglądanie listy i szczegółów grup roboczych, które zostały udostępnione uprawnionemu oraz przeglądanie i komentowanie na forum dyskusyjnym dokumentów powiązanych z grupami roboczymi.

Modułu umów

Dostęp do widoku umowy wraz z załącznikami. Do momentu pełnej aktywacji konta uprawnionego funkcje modułu umów są ograniczone. Po zawarciu umowy z ZASP, uprawniony ma możliwość zgłaszania artystycznych wykonań aktorskich.

Modułu dokumentów

Udostępnianie uprawnionemu dokumentów przez ZASP.

MODUŁu Kontaktu

Umożliwia kontakt z ZASP. 

CZŁONEK ZASP
Moduł Głosowania

Przeglądanie listy i szczegółów różnego typu głosowań udostępnionych dla członka Stowarzyszenia oraz możliwość głosowania online.

Moduł Nabory

Udział w naborach utworzonych przez ZASP dla poszczególnej sekcji. Przeglądanie i pobieranie listy kandydatów naboru oraz zgłaszanie własnej kandydatury.

Moduł Walnych Zebrań Delegatów (WZD)

Przeglądanie aktualnych i zakończonych Zebrań, do których członek został zaproszony. Przeglądanie i komentowanie na forum dyskusyjnym dokumentów powiązanych z WZD.

INSTRUKCJA

LOGOWANIE:

  1. W miejscu Login wprowadź nadany login (otrzymany na maila) lub adres mailowy przypisany do konta
  2. W miejsce Hasło wprowadź hasło, które przed pierwszym logowaniem należy zresetować w następujący sposób: