Search
Generic filters
Aktualności

90-lecie posługi Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie

Dziewięćdziesięciolecie posługi Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie, stało się okazją do spotkania z mieszkańcami w odmiennych od codzienności, okolicznościach.

Zgromadzenie uczciło jubileusz uroczystą Eucharystią, którą  podziękowano za lata współpracy z Domem, w którym posługujące tam Siostry pracowały i nadal pracują, jako pielęgniarki, dietetyczki, kucharki, salowe czy dyrektorki. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Bp. Michał Janocha. Z wielkim wzruszeniem uczestnicy mszy wysłuchali bardzo osobistych refleksji Zoffi Kucówny – wieloletniej Przewodniczącej Komisji Skolimowskiej, obecnie mieszkanki DAW.

Po mszy Siostry w towarzystwie prezesa ZASP- Krzysztofa Szustera i prezes Fundacji Artystów Weteranów – Marleny Miarczyńskiej oraz gości, odwiedzili groby aktorów i Sióstr na miejscowym cmentarzu.

Po powrocie w wypełnionej po brzegi Sali, zebrani wysłuchali wspomnień siostry Grażyny Grałek, byłej długoletniej pielęgniarki i dyrektorki DAW.

Na wniosek ZASP, doceniającemu Ich oddaną 90 letnią pracę, Siostry zostały uhonorowane listami gratulacyjnymi od Ministra KiDzN, wicepremiera Piotra Glińskiego. W obecności mieszkańców i pracowników DAW-u oraz członków Zarządu Stowarzyszenia i byłego prezesa ZASP oraz przewodniczącego Kapituły Członków Zasłużonych – Krzysztofa Kumora, Anety Skorupki reprezentującej Wojskowy Instytut Medyczny, Zarządu GKR a także zaproszonych gości, z rąk doradcy Prezydenta RP ds. kultury, Tadeusza Deszkiewicza odznaczone zostały Złotym Krzyżem Zasługi: Siostra Regina Pstrągowską, przełożona generalna Zgromadzenia a także Ewa Jagieła-obecna dyrektorka DAW-u. Dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Piotra Glińskiego za zaangażowanie w działalność wspierającą pensjonariuszy oraz aktywność na rzecz funkcjonowania DAW w Skolimowie im. Wojciecha Bogusławskiego wręczono: Małgorzacie Gawłowskiej, Zofii Dykty, Stanisławie Kuster, Julii Łazor, Urszuli Jankowskiej, Annie Gregorczuk, Małgorzacie Niemaszyk i Czesławie Marcinkiewicz.

Na wniosek Rady Fundacji Artystów Weteranów  prezes  Marlena Miarczyńska wręczyła na ręce Matki Przełożonej Marietty Pstrągowskiej tytuł Dobrodzieja DAW  dla całego Zgromadzenia.

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za swoją działalność na rzecz kultury i społeczną pracę na rzecz artystów otrzymała ambasadorka DAW w Skolimowie oraz wybitna artystka – Rena Rolska, która nie kryła wzruszenia i radości. Prezes ZASP Krzysztof Szuster podkreślił, że nie wyobraża sobie Domu Artystów Weteranów bez obecności w nim Sióstr.

Po uroczystym obiedzie, przy kawie i słodkościach Siostry wraz z zaproszonymi gośćmi, wysłuchali koncertu, podczas którego w repertuarze klasycznym (arie z oper W. A. Mozarta i G. Verdiego, utwory sakralne) wystąpili studenci Prof. Ewy Iżykowskiej z Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego: Wenru Yan, Yang Wang, Mingi Wang, Paulina Gocalek, Wioletta Sedzik, Katarzyna Prokopczyk, Anna Gorska, Junhan Liu, przy fortepianowym akompaniamencie Taisy Dyniak z Ukrainy.

Rozmowom i wspomnieniom nie było końca, ta upalna niedziela pozostanie na długo w naszej pamięci.

 

Zobacz również