Search
Generic filters
O nas

Zarząd Główny ZASP

Krzysztof Szuster
Prezes Zarządu Głównego
Krzysztof Górecki
Wiceprezes Zarządu Głównego
Pełnomocnik ZG: ds. zbiorowego zarządzania,
ds. kontaktów z teatrami niezależnymi, ds. odznaczeń
Ewa Leśniak
Wiceprezes Zarządu Głównego
Pełnomocnik ZG ds. konkursów dyrektorskich
Marlena Miarczyńska
Skarbnik
Pełnomocnik ZG ds. DAW w Skolimowie
Urszula Drzewińska
Sekretarz Zarządu Głównego
Jacek Milczanowski
Pełnomocnik ZG: ds. zbiorowego zarządzania
Maciej Makowski
Pełnomocnik ZG ds. kontaktów ze związkami zawodowymi
Andrzej Chichłowski
Członek Zarządu Głównego
Koordynator ds. projektów SKE oraz patronatów
Filip Frątczak
Członek Zarządu Głównego
Anna Magalska
Członek Zarządu Głównego

Główna Komisja Rewizyjna

Janusz Kaczmarski
Przewodniczący
Bogdan Słomiński
Wiceprzewodniczący
Stanisław Krawiec
Sekretarz
Anna Kękuś-Poks
Członek GKR
Piotr Bogusław-Jędrzejczak
Członek GKR

Główny Sąd Koleżeński

Tomasz Grochoczyński
Przewodniczący
Teresa Stępień-Nowicka
Wiceprzewodnicząca
Rafał Sisicki
Sekretarz
Wacław Jankowski
Członek GSK
Jarosław Karpuk
Członek GSK
Andrzej Kroczyński
Członek GSK
Jolanta Niestrój-Malisz
Członek GSK
Władysław Owczarzak
Członek GSK
Danuta Renz
Członek GSK

Rzecznik Dyscyplinarny

Ewa Serwa-Galia
Rzecznik Dyscyplinarny
Stanisław Biczysko
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego
Tomasz Gęsikowski
Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Komisja ds. inkasa i repartycji

Jerzy Pożarowski
Przewodniczący
Andrzej Chichłowski
Członek Komisji
Witold Dębicki
Członek Komisji
Jerzy Gorzko
Członek Komisji
Tomasz Grochoczyński
Członek Komisji
Anna Lenczewska
Członek Komisji
Sławomira Łozińska
Członek Komisji
Anna Mierzwa
Członek Komisji
Grzegorz Łukawski
Członek Komisji
Matylda Podfilipska
Członek Komisji
Tadeusz Pszonka
Członek Komisji
Jerzy Rogalski
Członek Komisji
Bogusław Suszka
Członek Komisji
Krystyna Wiśniewska-Sławik
Członek Komisji