Search
Generic filters
O nas

Kim jesteśmy

Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie

Tworzymy społeczność artystów sztuk scenicznych. Zrzeszamy w sekcjach branżowych twórców zatrudnianych w teatrze i na estradzie, w radiu i telewizji, filmie, dubbingu.

Stoi za nami wielka, ponad 100-letnia, historia. Działamy na rzecz naszego środowiska.
Chcemy, aby artyści sztuk scenicznych w Polsce znali swoje prawa, czuli moc wspólnoty i własną sprawczość.

Nasze zawody są bardzo specyficzne. Dlatego tak dobrze mieć poczucie wzajemnego wsparcia. Istnieją opowieści o ZASP-ie jako o miejscu, które jest jak „drugi dom artystów”.
Dążymy do tego, aby była to żywa opowieść.

Tutaj mamy możliwość realizacji własnych pomysłów. Każde zadanie, którego się podejmujemy, robimy dla siebie i innych, jednocześnie stwarzając wspólnotę wartości.
Wierzymy, że nasza społeczność będzie miała pomysły na realizację coraz to śmielszych działań, dotyczących przyszłości środowiska.

Jako artyści znamy wartość twórczości i dbamy o nasze prawa. Z tego względu pełnimy także funkcję organizacji zbiorowego zarządzania („OZZ”) – chronimy autorskie prawa pokrewne aktorów (w tym również aktorów wykonujących polski dubbing i aktorów zagranicznych), tancerzy oraz prawa autorskie radiowych reżyserów teatralnych.

Jako Stowarzyszenie prowadzimy szeroką działalność socjalną na rzecz naszych członków i jesteśmy mecenasem kultury.
Historia ZASP-u jest imponująca. Mamy wspaniałą możliwość być jej częścią.

Jako Stowarzyszenie zajmujemy się:

Upowszechnianiem wiedzy
z dziedzin artystycznych
ujętych w Statucie (teatr, estrada,
taniec, radio, telewizja, film, dubbing)

Inicjowaniem
i popieraniem
twórczości
kulturalnej

Dbaniem
o wzajemną jedność
interesów środowiska

Reintegracją
społeczną
i zawodowa

Wydawaniem
opinii
i ekspertyz

Wspieraniem doskonalenia
zawodowego
przez organizowanie kursów,
szkoleń
i seminariów tematycznych

Współpracą między krajowymi i zagranicznymi
organizacjami i stowarzyszeniami,
instytucjami państwowymi, samorządowymi
oraz osobami fizycznymi i prawnymi

Organizowaniem
i popieraniem
współpracy
między członkami
Stowarzyszenia

Prowadzeniem
działalności informacyjnej
i wydawniczej

Wspieraniem inicjatyw
społecznych
i kulturalnych
włączając się
w ich realizację