Search
Generic filters
Aktualności

Fundusze SKE w roku 2023

Gdy w 2021 roku, w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby, powołaliśmy Fundusze SKE, nie spodziewaliśmy się, że będą to tak znaczące programy dotacyjne. W roku 2023 w ramach trzech programów: “Programu kultura”, “Programu edukacja” oraz “Programu socjalnego” przyznaliśmy 138 dotacji o łącznej kwocie 1 965 566 zł!
Na szczególną uwagę zasługuje “Program kultura”. Przyznaliśmy 46 dotacji o łącznej kwocie 1 168 764 zł, a każdy z dofinansowanych projektów to konkretne wydarzenie poprzedzone tygodniami przygotowań. Listę beneficjentów można znaleźć na naszej stronie internetowej (https://www.zasp.pl/zasp/dotacje-fundusze-ske/beneficjenci/).
Gratulujemy wszystkim twórcom, realizatorom, a także koordynatorom działań. Dziękujemy Zespołowi ZASP, który jest zaangażowany w prowadzenie Funduszy SKE – Zarządowi ZASP, Komisji SKE oraz pracownikom Biura ZASP, którzy na co dzień czuwają nad realizacją projektów.
Cieszymy się, że możemy wspierać działania środowiska artystów sztuk scenicznych.
Nie możemy doczekać się realizacji projektów w ramach Funduszy SKE 2024.
Więcej informacji o kolejnych naborach wkrótce!

Zobacz również