Aktualności

Jubileusz Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej w Teatrze Bagatela w Krakowie

Wczoraj Teatr Bagatela w Krakowie zgromadził tłumy przyjaciół i oddaną publiczność wspaniałej aktorki – Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej. Wszystko to, za przyczyną jubileuszu, który ostatnio obchodziła ta wybitna artystka.
Gości przywitał przewodniczący Oddziału ZASP w Krakowie – Grzegorz Łukawski oraz Dyrektor Teatru Bagatela – Andrzej Wyrobiec. Gratulacjom i życzeniom nie było końca i tak w kolejności: Lidia Bogaczówna odczytała i wręczyła laudację Jana Bończy-Szabłowskiego, Robert Piaskowski – pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa wręczył Jubilatce Odznakę „Honoris Gratia”, Małgorzata Jantos z ramienia Rady Kultury wygłosiła piękne życzenia, burmistrz Krzeszowic – Wacław Gregorczyk wręczył list gratulacyjny, Wiceprezes ZG ZASP – Krzysztof Górecki odczytał i wręczył list gratulacyjny od Prezesa ZASP – Krzysztofa Szustera oraz pamiątkową podkowę na szczęście. Przekazał także nagrodę finansową z funduszy SKE ZASP. Podczas wieczoru wystąpili: Anna Polony, Anna Dymna, Dominika Bednarczyk, Zbigniew Paleta, Janusz Szydłowski, Dorota Segda. Zaśpiewały: Natalia Hodurek i Aleksandra Maślańczyk. Muzykę Stanisława Radwana wykonał kwartet wiolonczel pod wodzą Doroty Imiełowskiej, w składzie: Łukasz L. Pawlikowski oraz studentki Akademii Muzycznej w Krakowie: Anna Klimczyk i Emilia Kopeć, przy fortepianie zasiadła – Renata Żełobowska-Orzechowska. Rozmowę z Jubilatką prowadził Józef „Żuk” Opalski oraz Prof. Joanna Walaszek. Oczywiście nie obyło się bez tortu oraz długich rozmów do białego rana… Ależ to był wieczór…
Wydarzenie to zorganizował Oddział ZASP w Krakowie, przy organizacyjnej pomocy Teatru Bagatela oraz wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków i ZASP.
Ogromne podziękowania dla Pana Krzysztofa Nowosada („LOŻA Restaurant & Drink Bar), Kancelarii Prawnej LAWWISE, Firmie Nakielny, Browarowi Tenczynek.
Serdecznie dziękujemy Partnerom wydarzenia: Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatr Bagatela, Europejski Instytut Sztuki Nauki i Innowacji
fot. Piotr Kubic

Galeria zdjęć

DRUKUJ
Udostępnij

Zobacz również

Redakcja „Scen Polskich” ogłasza nabór materiałów prasowych do kolejnego, 14. numeru naszego pisma. Patron numeru: Aleksander Fredro. Hasło wywoławcze: Zgoda! Zgoda? … i gdzie podział się pierwotny zachwyt nad sztuką teatru? Szukajmy w naszych szkicach, esejach, sprawozdaniach i felietonach odpowiedzi na te zasadnicze, dla teatru, jego twórców i odbiorców, pytania.
więcej
Teatr Kropka Theatre zaprasza 4.02.2023 na godz. 19.00 do Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie na wręczenie publikacji p.t. „Teatr Kropka Theatre – 25 lat przekraczania granic. Misterium osobne Jolanty Juszkiewicz”. Wydarzenie poprzedzi prezentacja formy Teatru Emergencji Jolanty Juszkiewicz p.t. „Dialog Śmierci’ na podst. ‘Śmierci z mistrzem dwojakie gadania’ (45’).
więcej
W setną rocznicę urodzin, Teatr Wielki w Poznaniu uczcił pamięć Antoniny Kaweckiej – znakomitej śpiewaczki i pedagoga, posiadającej tytuł Zasłużonego Członka Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Radia, Telewizji i Filmu – ZASP (ówczesna nazwa Stowarzyszenia) oraz Sekcji Teatrów Muzycznych.
więcej
Krystyna Gucewicz-Przybora, krytyczka, autorka wielu książek i tomików poezji, dziennikarka przed laty związana z poczytnym wówczas pismem „Express Wieczorny”, pomysłodawczyni Ostrych Dyżurów Poetyckich „pełnionych” w Teatrze Narodowym, z których dochód przeznaczany był także na rzecz bliskiego naszemu środowisku Domowi Artystów w Skolimowie,
więcej
Julia Szczepańska, aktorka Teatru im. W. Horzycy w Toruniu, odebrała Nagrodę im. Andrzeja Nardellego z rąk Krystyny Piasecznej, przewodniczącej Sekcji Krytyków Teatralnych ZASP oraz Krzysztofa Szustera, prezesa Stowarzyszenia.
więcej
Po zapoznaniu się z tegorocznymi zgłoszonymi kandydaturami, jak również kandydaturami z lat ubiegłych, Kapituła postanowiła przyznać nagrodę GUSTAW 2022 dwóm osobom:
więcej