Search
Generic filters
Aktualności

Komunikat

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 87 Ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi z dnia 15 czerwca 2018 r. udostępniliśmy na Państwa prywatnych kontach w Portalu Obsługi Artysty (POA) raporty finansowe za okres 01.01.2021 – 31.12.2021
zawierające wymagane tą ustawą informacje dotyczące wykonywanego przez Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Jednocześnie zawiadamiamy, że wersja POA jest już dostępna na Państwa telefonach komórkowych. Prosimy o zapoznanie się z treścią przedmiotowego raportu oraz kontakt w celu potwierdzenia lub ewentualne poprawienia/zaktualizowania danych kontaktowych.

Zobacz również