Search
Generic filters
Aktualności

Komunikat

Szanowni Państwo, informujemy, że Zarząd Główny ZASP podjął uchwałę określającą termin dostarczenia do ZG ZASP wniosków o dotacje, dla projektów artystycznych, składanych przez członków Stowarzyszenia do instytucji zewnętrznych, za pośrednictwem ZASP.

W celu dokonania wyboru przez Zarząd Główny ZASP wniosku, który zostanie oficjalnie złożony, wniosek taki musi zostać przekazany do ZG ZASP najpóźniej 1 miesiąc przed terminem określonym przez daną instytucję.

Zobacz również